Show simple item record

dc.contributor.authorSerkitjis, Maria
dc.date.accessioned2022-06-23T10:47:12Z
dc.date.available2022-06-23T10:47:12Z
dc.date.issued2022-06-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72333
dc.description.abstractMellanstadiet är första gången i skolan som elever stöter på ett mer akademiskt språk och många kan få något av en språkchock när de stöter på ämnestexter, främst i NO- och SO-ämnena. De som är i större sårbarhet inför dessa texter är elever med annan språklig bakgrund. Denna studie syftar till att försöka ta reda på om innehållet i lärobokstexter som andraspråkselever möter i skolan är förståeligt och hur lärare utformar sin undervisning kring mötet med dessa texter. Frågorna kopplade till syftet försöker reda ut skillnader mellan ordinarie lärobok och anpassad bok för nyanlända samt andraspråkselevers förståelse av dessa. Den andra delen av forskningsfrågor syftar till att svara på hur lärare arbetar med ämnestexter för denna kategori av elever och på vilka sätt de arbetar språkutvecklande i sitt ämne. För att ta reda på detta har jag använt mig av blandade metoder; dels mätning av läsbarheten, i två liknande lärobokstexter från en ordinarie bok (Puls historia) och en anpassad för nyanlända (Start SO), med hjälp av LIX, OVIX och nominalkvot, dels med läsförståelsetest av dessa texter och sist med semistrukturerade intervjuer av undervisande lärare i SO. Deltagarna har bestått av tre lärare som undervisar i SO på mellanstadiet och tio andraspråkselever i årskurs sex med utlandsfödda föräldrar. Resultatet visade att det fanns skillnader i de båda läroböckerna där den ordinarie hade var mer abstrakt hade högre densitet än den för nyanlända. Resultaten av läsförståelsetesten visade istället på fler inkorrekta svar för texten till Start SO. De visade också på att eleverna hade lättare för att svara på frågor på raderna än mer reflekterande frågor. Lärarna var alla överens om att en god språkutvecklande undervisning innefattar att packa upp texter, plocka ut viktiga begrepp och att samarbeta med studiehandledare och SVA-lärare. Däremot visade det sig att det senare var svårt att få till på grund av organisatoriska skäl. Avslutningsvis så visar det sig att ämnestexter i historia är en stor språklig utmaning för andraspråkselever även om de är anpassade.en
dc.language.isosween
dc.subjectläsbarheten
dc.subjectspråkutvecklande undervisningen
dc.subjectskolspråken
dc.subjectämnesspråken
dc.titleAndraspråkselevers möte med SO-texter på mellanstadieten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedish, Multilingualism, Language Technologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologiswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record