Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Carolinswe
dc.contributor.authorNilsson, Kajsaswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:04Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:04Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7228
dc.description.abstractSyftet med vår studie var att i läroböcker i svenska för skolår 1 studera framställningen av genus och hur det har förändrats över tid, samt att se denna framställning ur ett jämställdhetsperspektiv. De frågor vi utgick ifrån var: Hur framställs manligt respektive kvinnligt i läroböcker över tid? Har läroböcker utvecklats över tid till att bli mer jämställda? Samt hur förhåller sig läroböcker till samtida styrdokuments eventuella riktlinjer för jämställdhetsarbete i skolan? Vi har analyserat sex läroböcker i svenska för skolår 1 från år 1913 till år 003 och jämfört dessa, både med varandra och med de för tiden rådande styrdokumenten. Vi har analyserat hur manligt respektive kvinnligt framställs i respektive lärobok både ur ett kvantitativt- och ett kvalitativt perspektiv. Både text och bild granskades med fokus på framställningen av manligt respektive kvinnligt. Vårt resultat visade att det sätt på vilket manligt respektive kvinnligt framställs i läroböckerna över tid har förändrats till att bli mer könsneutralt. I takt med att styrdokumenten revideras vad gäller direktiv för jämställdhetsarbete i skolan har också läroböckerna blivit mer jämställda. Vår slutsats blev dock att man inte helt kan tala om jämställda läroböcker då framställningen av manligt respektive kvinnligt i första hand har neutraliseras och därmed inte i någon större utsträckning utmanar traditionella könsmönster. Vi menar att för att skapa jämställdhet behövs förändringar, och inte enbart neutralisering.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectGenusswe
dc.subjectjämställdhetswe
dc.subjectläroböckerswe
dc.subjectstyrdokumentswe
dc.titleVem äger hammaren? ­ En undersökning om genus och jämställdhet i läroböcker i svenska för skolår 1 från år 1913 till år 2003.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record