Show simple item record

dc.contributor.authorBlom, Kornelia
dc.date.accessioned2022-06-21T14:47:50Z
dc.date.available2022-06-21T14:47:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72273
dc.description.abstractBegreppet jämställdhet har länge varit en del av skolans och hem- och konsumentkunskapens (HKK) läroplan. I HKK ska eleverna få lära sig hur man delar upp arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det har i tidigare forskning framkommit att många lärare upplever ämnesområdet som svårt att undervisa kring. Något som dock inte forskats på är vad eleverna tycker och uppfattar av den undervisning de får. Syftet med den här studien var därför att kartlägga elevers i årskurs 9:s uppfattningar av undervisning om jämställdhet i hemmet i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Detta undersöktes genom en kvantitativ metod i form av en digital enkät. Total 63 svar analyserades för att få fram resultatet. Resultatet visade att det inte finns någon påtaglig skillnad i hur ofta eleverna upplever undervisning i ämnesområdet i förhållande till andra ämnesområden. En slutsats var att det dock finns en viss skillnad i hur pojkar och flickor uppfattar undervisningen gällande arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den mest framträdande skillnaden var att flickor vill ha mer undervisning om jämställdhet, vilket är något som pojkar inte eftersträvar.en
dc.language.isosween
dc.subjectattityderen
dc.subjectelevperspektiven
dc.subjectgenusen
dc.subjecthem- och konsumentkunskapen
dc.subjectjämställdheten
dc.subjectuppfattningaren
dc.title”Det är viktigt på HKK-lektionerna också, men då lagar vi mest mat” - 15-åringars uppfattningar av undervisning om arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv i hem- och konsumentkunskap.en
dc.typeTexten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record