Show simple item record

dc.contributor.authorGrön, Emelie
dc.date.accessioned2022-06-21T14:34:02Z
dc.date.available2022-06-21T14:34:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72269
dc.description.abstractKunskaper om näring är väsentligt för individer att utveckla för att förhindra eventuella folksjukdomar, övervikt och diabetes. I ämnet hem- och konsumentkunskapens kursplan Lgr11 ska eleverna undervisas om ämnet näring. Däremot nämns inte begreppet näring i den kommande kursplanen Lgr22 vilket kan medföra en viss problematik med att eleverna inte utvecklar näringslärakunskaper i skolan. Studien syftar till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka fem lärares uppfattningar om begreppet näring och dess betydelse, samt hur de undervisar om ämnet näring utifrån Lgr11 och potentiella undervisningssätt från Lgr22. I intervjuerna förmedlar lärarna att kunskaper om näring är väsentligt. Eleverna behöver utveckla en medvetenhet om de olika näringsämnenas betydelse för deras välmående. Samtliga informanter anser att de bedriver en undervisning om näring utifrån Lgr11, däremot kommer några av informanterna lägga mindre undervisningstid på ämnet näring utifrån Lgr22. En anledning till den planerade minskningen uppges vara ämnets begränsade timfördelning. Studiens slutsats mynnar ut i att kunskaper om näring är väsentligt för individer att utveckla för att motverka eventuella folksjukdomar och för att må bra. Skolan har möjlighet till att utveckla elevernas kunskaper om näring utifrån Lgr11 samt Lgr22. Trots att begreppet näring inte nämns explicit i Lgr22 går det att tolka in i de övriga centrala innehållen. Informanterna meddelar att de kommer fortsatt bedriva undervisning om näring då de anser att det är viktiga kunskaper för eleverna att utveckla. Några informanter föreslår ett ökat ämnesöverskridande arbete om näring med andra ämnen för att kunna tillägna ytterligare tid till näringslära.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectnäringsläraen_US
dc.subjectnutrition literacyen_US
dc.subjecthem- och konsumentkunskapen_US
dc.subjectlärareen_US
dc.titleAtt undervisa om näring i hem-och konsumentkunskap nu och efter läroplansskiftet.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record