Show simple item record

dc.contributor.authorBruhn, Linda
dc.contributor.authorFreyholtz, Birgitta
dc.date.accessioned2022-06-20T12:58:58Z
dc.date.available2022-06-20T12:58:58Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72188
dc.descriptionBackground: An operating ward is classified as a high-risk environment where errors and mistakes can have major consequences for the patient. In an operating room, several different professions work in a team with the goal of providing the patient with good and safe care. An important part of the teamwork is the intraoperative communication, which is considered to have an impact on patient safety. Aim: The aim of this study was to describe the surgical team's experiences with intraoperative communication. Method: A systematic literature review was conducted according to Bettany-Saltikov and McSherry´s analysis model. Searches of qualitative original articles were performed in the databases PubMed and Cinahl and generated ten articles that form the basis for the study's results. Results: The analysis resulted in two main categories; Factors that inhibit communication and Factors that promote communication. Each main category ended up in three subcategories that responded to the purpose of describing the operations team's experiences with intraoperative communication; Hierarchical structures and inappropriate behavior, Language confusion, The environment of the operating room, Creating relationships and understanding of each other's roles, Procedure-focused communication and Speak up. Conclusion: Experiences of the intraoperative communication of the different team members differed. Factors emerged that both inhibit and promote communication in the operating room. Lack of communication was perceived to affect both the staff and the patient in a negative way. Good intraoperative communication was perceived to contribute to an understanding of each other's roles and a better working environment.en
dc.description.abstractBakgrund: En operationsavdelning klassas som en högriskmiljö där fel och misstag kan få stora konsekvenser för patienten. På en operationssal arbetar flera olika professioner i ett team med målet att ge patienten en god och säker vård. En viktig del i teamarbetet är den intraoperativa kommunikationen, vilken anses ha inverkan på patientsäkerheten. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva operationsteamets erfarenheter av intraoperativ kommunikation. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes enligt Bettany-Saltikov och McSherry´s analysmodell. Sökning av kvalitativa original artiklar gjordes via databaserna PubMed och Cinahl och genererade tio stycken artiklar som ligger till grund för studiens resultat. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; Faktorer som hämmar kommunikationen och Faktorer som främjar kommunikationen. Varje huvudkategori mynnade ut i tre subkategorier som svarade på syftet att beskriva operationsteamets erfarenheter av intraoperativ kommunikation; Hierarkiska strukturer och olämpligt beteende, Språkförbistring, Operationssalens miljö, Skapa relationer och förståelse för varandras roller, Procedurfokuserad kommunikation och Speak up. Slutsats: Erfarenheter av den intraoperativa kommunikationen hos de olika teammedlemmarna skiljde sig åt. Det framkom faktorer som både hämmar och främjar kommunikationen på operationssalen. Bristande kommunikation upplevdes påverka både personalen och patienten på ett negativt sätt. En god intraoperativ kommunikation upplevdes bidra till en förståelse för varandras roller och en bättre arbetsmiljö.en
dc.language.isosween
dc.subjectOperationsteamen
dc.subjecterfarenheteren
dc.subjectkvalitativ studieen
dc.subjectintraoperativ kommunikationen
dc.titleOperationsteamets erfarenheter av intraoperativ kommunikation – En systematisk litteraturstudieen
dc.title.alternativeSurgical teams’ experiences of intraoperative communication – A systematic literature reviewen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record