Show simple item record

dc.contributor.authorStjärnborg, Jonatan
dc.date.accessioned2022-06-20T11:44:21Z
dc.date.available2022-06-20T11:44:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72173
dc.description.abstractRörelse, hälsa och friluftsliv är kunskapsområden utifrån vilka undervisningstiden ska fördelas lika enligt styrdokumenten för idrott och hälsa. Tidigare forskning visar emellertid att friluftsliv åsidosätts till förmån för annat ämnesinnehåll. Vidare framkommer att lärare känner sig osäkra i bedömningssituationer trots gedigen arbetserfarenhet och avklarade studier. Därtill upplevs styrdokumenten som vaga och abstrakt formulerade vilket föranleder att verksamma lärare förlitar sig på sin intuitiva uppfattning vid bedömningssituationer. Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar av bedömning inom kunskapsområdet friluftsliv i idrott och hälsa. Urvalet av lärare skedde genom ett bekvämlighetsurval. Fem verksamma lärare i ämnet intervjuades med en semistrukturerad intervjuguide varpå det empiriska materialet analyserades och strukturerades i en tematisk analys. Resultatet visar att lärare uppfattar såväl möjligheter som utmaningar i bedömningen av elevers kunskaper i friluftsliv. Stora elevgrupper och begränsad undervisningstid medför utmaningar i att observera elevernas individuella kunskapsutveckling. Resultatet visar även att verksamma lärare har svårt att förmedla vad som bedöms samt hur formativ återkoppling ska relateras till explicita kunskapskrav. Bedömningens validitet är problematisk givet att elevernas teoretiska kunskaper i högre grad återspeglar den summativa bedömningen i friluftsliv. Detta innebär också att elever inte ges tillfälle att använda samtliga resurser utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom lärarens möjligheter till mediering och stöttning minskar. Sammanfattningsvis behövs mer forskning, företrädesvis om elevers uppfattningar och perspektiv. Även praktiknära studier där förslagsvis varierande arbetssätt prövas och undersöks för att i högre utsträckning involvera eleverna i bedömningen samt hur olika kunskapsområden, som exempelvis hälsodelen, kan inkluderas i friluftsliv vidareutvecklas och förfinas.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectbedömningen_US
dc.subjectbetygen_US
dc.subjectfriluftsliven_US
dc.subjectIdrott och hälsaen_US
dc.subjectreliabiliteten_US
dc.subjectvaliditeten_US
dc.titleEn snedpackad ryggsäck. En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av bedömning i friluftsliv i ämnet idrott och hälsa.en_US
dc.typeTexten_US
dc.type.svepotheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record