Show simple item record

dc.contributor.authorBergman, Martinswe
dc.date.accessioned2007-09-18T12:59:51Z
dc.date.available2007-09-18T12:59:51Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7210
dc.description.abstractSammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förhållningssätt och idéer i centrala frågor som har betydelse för synen på skolan, i Lars Leijonborg och Jan Björklund respektive Gunilla Granath böcker Skolstart. Dags för en ny skolpolitik respektive Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok , samt att jämföra deras respektive syn på skolan. Huvudfrågorna lyder: 1 Hur ser Leijonborg och Björklund respektive Granath i sina böcker på: skolan, kunskap, läraren, samt eleven? En jämförelse mellan Leijonborgs och Björklunds och Granaths respektive syn på skolan. Metod och material: Metoden i studien är en deskriptiv, systematiserande och jämförande, idé- och aktörscentrerad textanalys. Materialet är de ovan nämnda böckerna. Resultat: Resultatet visar att Leijonborg och Björklund menar att skolan finns för att överföra kunskaper och därigenom ge eleverna förutsättningar inför framtiden samt skapa likvärdighet i samhället. Som medel propagerar de för en konsekvent mål- och resultatstyrning. Kunskaper ser de som något som kan utveckla människor. De viktigaste kunskaperna menar de är färdigheterna läsning, skrivning och räkning, följda av kunskaper ur "vår gemensamma allmänbildning". I sin lärarsyn lyfter de fram läraryrkets professionalitet, betydelsen av ämneskunskaper och lärarens aktiva roll. Elevens roll i skolan menar de är att bilda sig. Granath menar att skolan främst är till för att eleverna ska se sammanhang i tillvaron, finna sig själva och få möjlighet till eget kreativt skapande. Den kunskap som Granath ser som viktigast är att finna de dolda sammanhangen i tillvaron för att kunna ta ställning i samhällsfrågor. I hennes lärarsyn är det viktigaste vem läraren är som person, lärarens psykologiska kompetens. Elever, ser Granath som hela personer och deras roll i skolan som en möjlighet att gå på djupet av de stora sammanhangen i tillvaron och i sig själv. Jämförelsen mellan skolsynerna visar att både Leijonborgs och Björklunds och Granaths skolsyn fokuserar eleven, men Leijonborg och Björklund mer på kunskaper för framtiden och Granath mer på personlig utveckling här och nu. Kunskaper som är viktiga för Leijonborg och Björklund är främst "basfärdigheter" och faktakunskaper och för Granath främst förståelse av sammanhang. Leijonborg och Björklund fokuserar lärarens ämneskunskaper och kunskapsförmedlande roll i skolan, Granath vem läraren är som person.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectTextanalysswe
dc.subjectBjörklundswe
dc.subjectGranathswe
dc.subjectLeijonborgswe
dc.subjectidéer,swe
dc.titleLeijonborg och Björklund -vs- Granath - Skola, kunskap, elev och lärare i Skolstart. Dags för en ny skolpolitik och Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbokswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record