Show simple item record

dc.contributor.authorHolmer Brymell, Anton
dc.date.accessioned2022-06-15T12:45:38Z
dc.date.available2022-06-15T12:45:38Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72024
dc.description.abstractUtifrån gymnasieskolans läroplan går det att utläsa att all undervisning ska vara objektiv. Detta är viktigt för tilltron till utbildningsväsendet men också för att elever ska få utvecklas till demokratiska medborgare som kan verka tillsammans med andra samhällsmedborgare. Tidigare forskning om just objektivitet och undervisning utgår ofta från lärare och undersöker deras förhållningssätt till hur de är objektiva i klassrummet. Denna studie syftar till att undersöka elevers upplevelser av lärares förhållningssätt till objektivitet i samhällskunskapsundervisning och undersöker om de förhållningssätt som de har stött på uppfattas som legitima. För att studera gymnasieelevers upplevelser och uppfattningar används en kvalitativ metod med semistrukturerade samtalsintervjuer där sammanlagt sex elever från olika gymnasieskolor intervjuades. För att sammanställa resultatet används en tematisk analys och ett fyrfältsdiagram som tar avstamp i tidigare forskning och arbeten om objektivitet. Resultatet visar att elever har upplevt olika förhållningssätt och där lärare upplevs variera i hur de är allsidiga, neutrala och därmed objektiva i sin undervisning. Det framkommer dessutom att alla förhållningssätt som respondenterna har upplevt i undervisningen uppfattas som legitima. Men det fanns dock tillfällen där eleverna ansåg att de inte var legitima vilket var när lärares personliga åsikter glorifierades och hade negativ påverkan på undervisningen.en
dc.language.isosween
dc.subjectObjektivitet, allsidighet, neutralitet, undervisning, samhällskunskap, förhållningssätt, eleveren
dc.titleObjektivitet och elever Elevers upplevelser om lärares förhållningssätt till objektiviteten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionenswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Political Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record