Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Linnea
dc.contributor.authorBoman, Matilda
dc.date.accessioned2022-06-08T06:36:38Z
dc.date.available2022-06-08T06:36:38Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71967
dc.description.abstractBakgrund Sexuell dysfunktion kan uppstå som följd av sjukdom, skada eller trauma. Vanligtvis behandlas dessa patienter inom primärvård, ungdomsmottagning, elevhälsa eller hos en sex- och samlevnadsmottagning. Arbetsterapeuter förekommer inom alla verksamheter men är inte en given profession i rehabiliteringen av sexualitet. Detta förklaras med bristande undervisning, kunskapsbrist hos professionen och ämnets känslighet. Både nationella och internationella ramverk stärker inkludering av sexualitet inom vården. Arbetsterapeuter har argumenterat för att ett holistiskt arbetssätt endast uppnås då sexualitet inkluderas. Syfte Syftet är att kartlägga kunskap relevant för arbetsterapeuten gällande kliniskt arbete med sexualitet och sexuell hälsa. Metod Systematisk litteraturöversikt med deduktiv riktad innehållsanalys som McColls teoretiska ramverk. Resultat Resultatet baseras på tio artiklar, varav nio kvalitativa och en litteraturstudie. Studierna var utförda under åren 2000–2021 i Kanada, Australien, Israel, Storbritannien, Spanien och USA. Resultatet gav två artiklar berörde stroke, en artikel berörde ryggmärgsskador och en handlade om att designa sexleksaker för personer med motoriska funktionsnedsättningar samt två artiklar som utvärderade rehabiliteringsprogram med avseende på sexualitet. Resterande artiklar handlade vårdpersonalens kunskap inom ämnet sexualitet. Resultatet kategoriseras med McColls teoretiska ramverk. Slutsats Både patienter och arbetsterapeuter anser att sexualitet ska vara en del av rehabiliteringen och att det ska vara ett ämne som tas upp vid vårdkontakt. Arbetsterapeuter besitter kunskap som är relevant för arbetet med sexualitet och sexuell hälsa. Arbetsterapeuten har nytta av angränsande ämnen. Kunskap om konsekvenser som kan uppstå för en individ med funktionsnedsättning gällande sexualitet och uppmuntran till patient att ta upp ämnet samt anpassning av befintliga medel underlättar arbetet.en
dc.language.isosween
dc.subjectOccupational therapy, occupational health, sexuality, sexual health, sexual dysfunctionen
dc.titleSEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA INOM ARBETSTERAPIen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record