Show simple item record

dc.contributor.authorSchöier, Sadhvi
dc.contributor.authorRingqvist, Paulina
dc.date.accessioned2022-06-02T11:27:52Z
dc.date.available2022-06-02T11:27:52Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71904
dc.description.abstractSyftet med studien var att undersöka hur tillvaron för personer som lever med skyddade personuppgifter kan se ut och vilka svårigheter de kan stöta på i vardagen vid kontakt med myndigheter och andra funktioner i samhället. Vi använde oss av en enkätstudie med både öppna och slutna frågor som vi nådde ut med på Instagramkontot @gomda.kvinnor. Vi genomförde även en intervju med en kvinna som hörde av sig till oss. Respondenterna utgjordes av 29 kvinnor och en person med ospecificerad könsidentitet. Åldersspannet var 17-52 år. Resultaten analyserades med hjälp av begreppen social- och digital exkludering, stress och stressorer. Studien visade att det kan uppstå svårigheter vid flera moment i vardagen när du lever med skyddade personuppgifter. Vi kom fram till att livet med skyddade personuppgifter kan innebära en exkludering från vissa delar av samhället. Det framkom även en rädsla att få sina personuppgifter röjda och därmed bli hittad vid kontakt med myndigheter och andra funktioner i samhället. Våra resultat liknar de resultat som framkom i en studie som gjordes för 13 år sedan, det går alltså att konstatera att det finns mycket kvar att göra för att tillvaron på ett praktiskt plan ska fungera för de som lever med skyddade personuppgifter.en
dc.language.isosween
dc.subjectskyddade personuppgifteren
dc.subjectsocial exkluderingen
dc.subjectdigital exkluderingen
dc.subjectstressen
dc.subjectgömda kvinnoren
dc.titleSKYDDAD ELLER EXKLUDERAD? Tillvaron med skyddade personuppgifteren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record