Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Thor
dc.contributor.authorWahlström, Jens
dc.contributor.authorReierth, Eirik
dc.contributor.authorBurström, Lage
dc.contributor.editorTorén, Kjell
dc.date.accessioned2022-05-30T11:13:48Z
dc.date.available2022-05-30T11:13:48Z
dc.date.issued2022-05-30
dc.identifier.citationDupuytrens sjukdomen_US
dc.identifier.isbn978-91-85971-81-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71843
dc.description.abstractKunskapsöversikten syftar till att specifikt besvara frågan om risk för Dupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationer. Litteraturgenomgången följde PRISMAs systematiska metod omfattande databaserna Ovid MEDLINE® , Embase® Classic och Embase® för perioden 1947 till juli 2020 kompletterat med manuell uppdatering i databasen PubMed® fram till 2020-12-31 samt genomgång av referenslistor i översiktsartiklar och originalartiklar. Vid databassökning erhölls totalt 75 referenser till vilka adderades 13 referenser efter kompletterande manuell sökning. För detaljerad granskning kvarstod 61 artiklar. Selektionskraven innefattade att studien publicerats i granskad tidskrift, på engelskt språk samt avsåg Dupuytrens sjukdom/kontraktur och innefattade uppgifter om vibrationsexponering. Den slutliga selektionen omfattade 11 artiklar varav 8 av tvärsnittsdesign, 2 av fallkontrolldesign och 1 av kohortdesign. Granskning och analys innefattade detaljerad genomgång av studieupplägg, population, design, exponering och utfall med hänsyn tagen till modifierande faktorer. Selekterade studier bedömdes utifrån risk för bias enligt uppställda kriterier för diagnostisk tillförlitlighet, exponering och metodologisk kvalité. Meta-analys avsåg beräkningar av sammanfattande risk för Dupuytrens sjukdom i jämförelse mellan grupper exponerade för vibrationer kontra inte exponerade samt mellan grupper med hög respektive låg exponering av vibrationer inom samma studie. Resultaten visade att den sammanvägda prevalensen av Dupuytrens sjukdom bland exponerade män var cirka 8 % och 4 % bland inte vibrationsexponerade män. Riskbestämningen byggd på en kvalitativ, beskrivande analys (narrativ syntes) av de studier som skattades ha lägre risk för bias bedömdes motsvara, en drygt fördubblad risk för Dupuytrens sjukdom vid arbete med vibrerande maskiner. En kompletterande sammanfattande statistisk syntes (meta-analys) visade på en drygt fördubblad risk. För ett möjligt exponeringsrespons samband talar resultatet från en meta-analys, som visade på en dubblerad risk för högexponerade relativt lågexponerade. De sammanvägda resultaten stödjer slutsatsen att arbete med vibrerande maskiner kan utgöra en enskild riskfaktor för Dupuytrens sjukdom, beaktat att underlaget är litet och att det finns en interaktion mellan ålder och exponering samt att det kan finnas individuella skillnader i predisposition.en_US
dc.format.extent46en_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherSamhällsmedicin och folkhälsaen_US
dc.relation.ispartofseries2022;56(1)en_US
dc.subjectDupuytrens sjukdomen_US
dc.titleDupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationeren_US
dc.title.alternativeEn systematisk kunskapsöversikt och meta-analysen_US
dc.typeTexten_US
dc.type.sveparticle, peer reviewed scientificen_US
dc.contributor.organizationGÖTEBORGS UNIVERSITETen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record