Show simple item record

dc.contributor.authorFernfelt, Emelie
dc.contributor.authorHjalmarsson, Caroline
dc.date.accessioned2022-05-27T17:47:23Z
dc.date.available2022-05-27T17:47:23Z
dc.date.issued2022-05-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71838
dc.description.abstractBakgrund Under 2020 kunde totalt 1458 människor återupplivas från ett hjärtstillestånd som många gånger leder till en förvärvad hjärnskada. Konsekvenserna efter en förvärvad hjärnskada kan påverka de kognitiva, fysiska och psykologiska funktionerna. Denna påverkan kan inverka på personens utförande av dagliga aktiviteter och identitet. Arbetsterapeut är ett yrke som arbetar med det dagliga aktivitetslivet och att det ska fungera och hitta en balans. Det har framkommit ett kunskapsgap kring arbetsterapeutens del i rehabiliteringen med patienter med förvärvad hjärnskada efter hjärtstillestånd. Syfte Studiens syfte var att belysa arbetsterapeuters professionella resonemang av att arbeta med patienter med förvärvad hjärnskada efter hjärtstillestånd. Metod Studien baserades på en kvalitativ metod med induktiv ansats. Fem arbetsterapeuter inom arbetsterapeutisk rehabilitering av patienter med förvärvad hjärnskada efter hjärtstillestånd intervjuades genom en semistrukturerad intervju med öppna frågor. Insamlat material analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från Graneheim och Lundman. Resultat Analysen mynnade ut i fyra kategorier: Utmaningar i den arbetsterapeutiska rehabiliteringen, Vikten av teamsamverkan, Arbetsterapeutens upplägg samt Arbetsterapiprocessen. Utifrån kategorierna identifierades nio underkategorier. Slutsats Utifrån deltagarnas professionella resonemang framkom det att arbetsterapeutisk rehabilitering inom förvärvad hjärnskada efter hjärtstillestånd behöver ett utarbetat arbetssätt med tydliga riktlinjer och arbetsterapiprogram. Deltagarna uttryckte att de inte klarar arbetet utan teamsamverkan, klientcentrering och att få ha det genuina fokuset på aktivitet. Deltagarna uttrycker en önskan om att få ett mer utarbetat arbetssätt och således behövs mer forskning kring forskningsämnet. De bekräftar således studiens kunskapsgap. Förhoppningen är att föreliggande studie ska bidra med ett startskott till mer forskning och ett evidensbaserat arbetssätt.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectArbetsterapi, Hjärtstillestånd, Förvärvad hjärnskada, Hjärnskadaen_US
dc.title“VI HAR INGET SPECIFIKT VÅRDPROGRAM SÅ ELLER ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR DEM HÄR, DET HAR VI INTE”en_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record