Show simple item record

dc.contributor.authorAbdullah, Lurin
dc.contributor.authorRezaie, Suzan
dc.date.accessioned2022-05-27T13:32:34Z
dc.date.available2022-05-27T13:32:34Z
dc.date.issued2022-05-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71824
dc.description.abstractBakgrund Arbetsterapeuter har en förståelse för olika aspekter i vardagen och hur dessa faktorer påverkar personens görande i aktivitet. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och påverkar personers vardag på olika sätt. Personcentrering utgör en stor del av arbetet för att främja personers delaktighet i sin vardag. Ett gap som har identifierats är att fokus läggs på sjukdomen istället för personen. Syfte Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta personcentrerat inom kommunal hälso- och sjukvård med personer som drabbats av stroke. Metod En kvalitativ studie genomfördes genom intervjuer med fem arbetsterapeuter från olika kommuner i Sverige. Datamaterialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat Utifrån analysen framkom ett tema: ‘’Att arbeta personcentrerat inom kommunal hälso-och sjukvård’’och tre kategorier som svarade för studiens syfte: “Att arbeta med stroke inom arbetsterapi, ‘’Att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt’’ och “Förutsättningar för att samverka i personcentrerad vård.” Slutsats Deltagarnas erfarenheter framkom kring personcentrerad vård samt dess betydelse för personer som drabbats av stroke. Stroke är komplext och det krävs individuella åtgärder samt att se till helheten av personens situation, upplevelser och livsberättelse. Resultatet visade att ett personcentrerat förhållningssätt är centralt inom arbetsterapi. Utmaningar som deltagarna upplevde var att arbeta i team med andra professioner och att information som delges mellan vårdgivare är betydelsefullt för personens rehabilitering.en
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsterapi, Personcentrerad vård, Strokerehabiliteringen
dc.titleARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV ATT ARBETA PERSONCENTRERAT INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED PERSONER SOM DRABBATS AV STROKEen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record