Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Elias
dc.date.accessioned2022-05-25T07:28:29Z
dc.date.available2022-05-25T07:28:29Z
dc.date.issued2022-05-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71791
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att studera våld i samkönade relationer utifrån representanter på kvinnojourer i Sverige. Jag ville undersöka hur stor erfarenhet kvinnojourer har av att möta kvinnor som utsatts för våld av en samkönad partner och hur de arbetar för att nå denna målgrupp. Jag ville också studera hur skillnader och likheter i våldet tog sig uttryck om man jämför samkönade och olikkönade relationer. Studien är en kvalitativ studie baserad på nio mailintervjuer och en zoom-intervju med kvinnojourer runt om i landet, samt på en mailintervju med RFSLs stödmottagning. Empirin analyserades sedan utifrån tidigare forskning, teori och begrepp. Den övergripande teori som användes var queerteori, och sedan användes heteronormativitet och begriplighet som huvudbegrepp. Heteronormativitet hade sedan underbegreppen hegemonisk heteronormativitet och den heterosexuella matrisen, och begriplighet hade underrubrikerna minoritetsstress, homofobi och inkludering som exkludering. Det som framkom i studien var att kvinnojourerna sällan möter kvinnor som utsätts av en samkönad partner. Möjliga förklaringar till detta kan vara rädslan för heteronormativt bemötande eller en dubbel utsatthet i form av minoritetsposition. Vidare framkommer det att majoriteten av jourerna inte upplever att våld som förekommer i samkönade relationer skiljer sig mycket åt från det våld som förekommer i olikkönade relationer, eftersom mekanismen bakom våldet ofta är densamma. Några av jourerna menar dock att våldet som sker inom samkönade relationer ofta inte är lika fysiskt.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectvålden_US
dc.subjecthbtqen_US
dc.subjectkvinnojouren_US
dc.subjectlesbisken_US
dc.subjectqueerteorien_US
dc.subjectheteronormativiteten_US
dc.title“Vi försöker säga partner” Om kvinnojourernas arbete med kvinnor som utsätts för våld i samkönade relationeren_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record