Show simple item record

dc.contributor.authorFrilander, Anna
dc.contributor.authorRomenstad, Emma Hammer
dc.date.accessioned2022-05-24T13:57:30Z
dc.date.available2022-05-24T13:57:30Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71785
dc.description.abstractBakgrund: Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar vid en infektion. Årligen drabbas hela 49 miljoner av sepsis globalt och med ett snabbt utvecklande sjukdomsförlopp är det av högsta prioritet att tidigt identifiera sjukdomstillståndet och påbörja adekvat behandling. Som sjuksköterska har man en unik roll vid identifieringen av sepsis relaterad till den återkommande patientkontakten yrket för med sig. Även om sepsis är ett känt akut sjukdomstillstånd för vårdpersonal över hela världen dör närmare 11 miljoner människor av sepsis årligen. Syfte: att belysa de förutsättningar som behövs för att sjuksköterskan ska kunna göra en tidig identifiering av sepsis Metod: En strukturerad litteraturöversikt med en kvalitativ ansats, baserad på 12 vetenskapliga originalartiklar från databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna analyserades för likheter och skillnader enligt vald metodlitteraturs beskrivning, vilket skapade grunden för resultatet. Resultat Insamlad data resulterade i 1 huvudkategori; Faktorer av betydelse för en tidig riskbedömning. Samt 3 subkategorier; relevant kunskap, yrkeserfarenhet och rutiner kring bedömningsinstrument. Resultatet visar att sjuksköterskor saknar en generell kunskap vad gäller sepsis och hur det kan identifieras. Kunskapsluckor finns gällande riskbedömningsverktyg, däremot finns det finns det stöd för att riskbedömningsverktyg tros vara ett bra komplement för sjuksköterskan vid identifiering. Avsaknad av sepsisutbildning, lite yrkeserfarenhet, tidsbegränsningar och rutiner är några av utmaningarna som sjuksköterskor ställs inför. Slutsats: Kunskapsbrist om sepsis och hur det kan identifieras har visat sig vara en stor faktor som påverkar sjuksköterskans möjlighet för tidig identifiering av sepsis. Användning av riskbedömningsverktyg kan fungera som ett bra komplement för sjuksköterskan för en snabbare identifiering men det behövs mer forskning på ämnet.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectSepsis,en_US
dc.subjectsjuksköterskaen_US
dc.subjectidentifieringen_US
dc.subjectkunskapen_US
dc.subjectriskbedömningsverktygen_US
dc.titleSjuksköterskans förutsättningar för tidig identifiering av sepsisen_US
dc.title.alternativeThe nurse's opportunity for early identification of sepsisen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record