Show simple item record

dc.contributor.authorFrankenberg, Cornelia
dc.contributor.authorPuttonen, Henriikka
dc.date.accessioned2022-05-24T11:49:15Z
dc.date.available2022-05-24T11:49:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71783
dc.description.abstractBakgrund: Ambulansverksamhetens roll, lika så sjuksköterskans ansvar i ambulansen, har förändrats genom tiden och innebär idag att ge avancerad vård. Barn utgör en liten andel av patienterna i den prehospitala miljön och forskning har visat på bristande kompetens gällande akut omhändertagande av barn. Bedömning av barn är utmanande då många faktorer behöver uppmärksammas, exempelvis anatomiska skillnader från vuxna patienter. Detta väckte frågan om hur väl förberedd ambulanssjuksköterskan är för att vårda akut sjuka eller skadade barn i den prehospitala miljön. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitalt omhändertagande av barn. Metod: För att besvara syftet tillämpades strukturerad litteraturöversikt. Efter sökning i två databaser och en sökmotor inkluderades tio artiklar som svarade på studiens syfte. Från en induktiv innehållsanalys utformades tio subkategorier samt tre huvudkategorier som var uteslutande mot varandra. Resultat: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospitalt akut omhändertagande förklarades med hjälp av huvudkategorierna: Upplevelse av bristande kompetens, Komplexiteten i prehospitalt omhändertagande av barn samt Prehospitalt omhändertagande av barn involverar känslor. Akut omhändertagande av barn präglades av stress, ångest och osäkerhet. Barnet självt och dess specifika egenskaper utgjorde den bakomliggande faktorn till dessa känslor. Ambulanspersonalen uttryckte brister i erfarenhet gällande akut omhändertagande av barn, samt önskan av ökad utbildning då det sågs som en förutsättning för att kunna utföra god vård. Slutsats: Prehospitalt akut omhändertagande av barn väckte samma känslor hos ambulanspersonalen oavsett yrkeskategori. Faktorer som barnets unika egenskaper, känslomässig involvering och föräldrarnas närvaro bidrog till komplexitet i vårdsituationen. Ambulanssjuksköterskor upplevde även bristande kompetens i form av begränsad utbildning och erfarenhet, vilket påvisades ha konsekvenser för både vårdkvaliteten och patientsäkerheten för barn.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectAkut omhändertagandeen_US
dc.subjectAmbulansen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectPrehospital vården_US
dc.subjectPediatriken_US
dc.subjectSjuksköterskaen_US
dc.subjectAmbulanssjuksköterskaen_US
dc.subjectUpplevelseen_US
dc.titleAkut omhändertagande av barn i ambulansenen_US
dc.title.alternativePediatric prehospital careen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record