Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Hanna
dc.contributor.authorLarsson, Paulina
dc.date.accessioned2022-05-20T09:23:27Z
dc.date.available2022-05-20T09:23:27Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71721
dc.description.abstractVegetariska rätter som serveras i skolan har blivit allt mer förekommande på skolmatsedeln idag jämfört med för några år sedan. Detta har medfört att både elever och köksmästare fått anpassa sig till nya politiska riktlinjer när det kommer till skolmåltiderna. Göteborg Stad skapade år 2004 ett måltidsprogram som berör maten i förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. Stor tyngdpunkt låg på att minska andelen kött och öka vegetabilier. Syftet med studien är att undersöka mellanstadieelevers inställning till vegetarisk skollunch samt att utforska kökspersonalens arbete kring vegetariska måltider. I denna studie användes både kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod. Två intervjuer genomfördes med tre köksmästare på två olika mellanstadieskolor i Göteborg. Elever i årskurs fyra och fem fick svara på en enkät med deras åsikter om vegetarisk lunch. Resultatet från denna kartläggning visade att samtliga köksmästare hade en positiv inställning till ökningen av vegetariska rätter i skolan. Enkätstudien visade att elever i årskurs fyra hade en högre acceptans till servering av vegetariska måltider i skolan jämfört med årskurs fem. Studien visade även ett eventuellt samband mellan gillande av vegetarisk mat i skolan och regelbunden konsumtion av vegetarisk mat i hemmet. Det framgår även att rätter som inte är vegetariska uppskattas mer än vegetariska i skolmiljön. Det krävs ytterligare studier inom ämnet för att säkerställa riktighet. Resultatet går inte med säkerhet att applicera på en större befolkningsnivå då data från denna studie är för litet för att dra generella slutsatser angående elever och köksmästares inställning till vegetariska skolmåltider.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectvegetarisk kost, förändringsarbete, mellanstadieelever, skolmatsedel, vegetarisk skolmåltiden_US
dc.titleVegetarisk kost i grundskolan Hur elever och kökspersonal ställer sig till vegetarisk skollunchen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record