Show simple item record

dc.contributor.authorSaaek, Jennifer
dc.contributor.authorAtoche Tajiki, Sara
dc.date.accessioned2022-05-18T08:59:10Z
dc.date.available2022-05-18T08:59:10Z
dc.date.issued2022-05-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71698
dc.description.abstractBakgrund: Anorexia nervosa är en komplicerad psykiatrisk diagnos som tyder på en ökning i takt med sociala medier och dess destruktiva skildring av kroppsideal. Denna patientgrupp har ofta en bristfällig sjukdomsinsikt och en motvillighet till att bryta sina ohälsosamma beteenden. Sjuksköterskans erfarenhet och kompetens är viktiga faktorer för att kunna möta patienter med ätstörningsproblematik och förstå sjukdomens svårighetsgrad. Sjuksköterskan kan därmed främja hälsa och lindra lidande utifrån patientens situation. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet vid vård av patienter med anorexia nervosa. Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitetsgranskningar och analyser av elva kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och PsycInfo. Resultat: Tre teman identifierades; sjuksköterskans utmaningar, holistiskt förhållningssätt och balans mellan roller. Resultatet visade att sjuksköterskan ställs inför olika utmaningar i omvårdnad av ätstörningar på grund av den kunskapsbrist och de fördomar som finns gentemot denna patientgrupp. Genom implementering av ett holistiskt förhållningssätt kunde den individuella omvårdnaden främjas där patient och sjukdom sågs som två separata enheter. Sjuksköterskan upplevde en obalans mellan sin auktoritära roll och i utvecklingen av mellanmänskliga relationer med dessa patienter. Slutsats: Relationen mellan sjuksköterska och patient är en avgörande faktor för sjukdomsförloppet. Sjuksköterskans kompetens, erfarenhet och förhållningssätt ses som viktiga komponenter för att möjliggöra en välfungerande vårdrelation.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectAnorexia nervosaen_US
dc.subjectätstörningen_US
dc.subjecterfarenheten_US
dc.subjectrelationen_US
dc.subjectsjuksköterskaen_US
dc.titleAnorexia nervosa ur ett sjuksköterskeperspektiven_US
dc.title.alternativeAnorexia nervosa from a nurses’ perspectiveen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record