Show simple item record

dc.contributor.authorSadik, Sara
dc.date.accessioned2022-05-13T10:57:01Z
dc.date.available2022-05-13T10:57:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71676
dc.description.abstractDagligen matas vi av medias snäva bild av kroppsideal. Barn och ungdomar exponeras kontinuerligt för medias utopiska och ouppnåeliga bilder. Tidigare forskning visar att medias bild av kroppsideal påverkar barn och ungdomar på ett negativt sätt. Syftet är därför att testa och utvärdera en lektionsserie för att främja gymnasieelevers kunskaper kring ämnet kroppsideal. Mer specifikt är studiens syfte att a) kartlägga elevernas lärande med avseende på ämnesspecifika centrala begrepp och kunskap om orsaker och konsekvenser av ideal; b) ge rekommendationer om vidareutvecklingen av lektionsserien. Metoden som har används är en Learning study. I en serie på fyra lektioner, som inkluderade 13 gymnasielever i årskurs 2 i västra Göteborg. Under första och sista lektionen genomförde eleverna ett för- och eftertest och även hade två fokusgrupper (diskussionsgrupper) i anslutning till testen. Resultatet visade generellt att elevernas förkunskaper kring kroppsideal var svaga. Under studiens gång förändrades elevernas vokabulär kring kroppsideal och förståelse kring dess konsekvenser förändraders. Slutsatsen av studien är att Learning study tycks vara en effektiv metod i undervisningen av kroppsideal i ämnet Idrott och hälsa. Eleverna kunde, efter lektionsserien, utförligare beskriva och exemplifiera kroppsideal och dess konsekvenser.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectIdrott och hälsaen_US
dc.subjectkroppsidealen_US
dc.subjectgymnasieeleveren_US
dc.subjectlearning studyen_US
dc.subjectundervisningsstudieen_US
dc.titleDin kropp är ideal! En explorativ studie om lärande kring kroppsideal i gymnasieämnet idrott och hälsa.en_US
dc.typeTexten_US
dc.type.svepotheren_US
dc.contributor.organizationInstitutionen för kost- och idrottsvetenskapen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record