Show simple item record

dc.contributor.authorÖsth, Linnéa
dc.contributor.authorAlvefelt, Maja
dc.contributor.authorAbramsson, Rebecka
dc.date.accessioned2022-05-04T14:37:08Z
dc.date.available2022-05-04T14:37:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71545
dc.description.abstractI dagens samhälle diskuteras könsroller flitigt och förskolorna har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande enligt deras läroplan (Skolverket, 2018). Våra upplevelser från tidigare arbete och praktik har varit att detta ansvar varit bristfälligt. En del av resultaten i denna studie har visat att många pedagoger inte vet hur de ska arbeta konkret med dessa läroplansmål samt att det behövs mer forskning och tydligare vägledning för pedagogerna. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning kommit fram till inom detta område för att kunna bidra med nya infallsvinklar och kunskap. Frågeställningarna vi har utgått från för att sammanställa och diskutera tidigare forskning är: • Hur påverkas barns lek av pedagoger, utifrån ett genusperspektiv? • Hur ser pedagogers bemötande av flickor och pojkar ut i barns lek utifrån stereotypiska könsroller? • Hur kan lekmiljö och leksaker utifrån ett genusperspektiv, påverka barns lek Vi har gjort en systematisk litteraturstudie som metod där vi utgått från ovanstående frågeställningar för att sammanställa tidigare forskning. Materialet som vi samlat in har sammanställts och analyserats utifrån olika teman kopplat till frågeställningarna.en
dc.language.isosween
dc.subjectKönsrolleren
dc.subjectkönsmönsteren
dc.subjectleken
dc.subjectförhållningssätten
dc.subjectpedagogeren
dc.titleGenus i förskolan. En litteraturstudie om hur förskollärare påverkar barns lek.en
dc.typeTexten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record