Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Emilia
dc.contributor.authorKihl, Moa
dc.date.accessioned2022-05-02T06:31:22Z
dc.date.available2022-05-02T06:31:22Z
dc.date.issued2022-05-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71486
dc.description.abstractBakgrund Ungdomar och unga vuxna med anorexia nervosa (AN) kan ha stöd av arbetsterapeuten för att skapa en balans i vardagen för att möjliggöra tillfrisknande. Genom att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter stärks självkänslan och utvecklingen. Arbetsterapi ses som väsentligt vid arbete med ungdomar och unga vuxna med AN. Trots det finns det begränsad kunskap om hur arbetsterapeuter gör nytta för ungdomar och unga vuxna med AN samt arbetsterapeuternas erfarenheter. Syfte Syftet var att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av arbetet och hur de arbetar med ungdomar och unga vuxna med anorexia nervosa. Metod Studien var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer om arbetsterapeutiska erfarenheter av arbetet och hur de arbetar med ungdomar och unga vuxna med AN. Totalt genomfördes fem intervjuer. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat Analysen utmynnade i temat; Hur arbetsterapeuter gör och tänker i arbetet för unga patienter med AN. 12 stycken underkategorier framkom, vilket resulterade i fyra huvudkategorier; Instrument och verktyg, Arbetsterapeutiska interventioner, Samarbete med andra och Utmaningar och önskemål. Slutsats Studien har belyst arbetsterapeuters erfarenheter av arbetet med ungdomar och unga vuxna med AN. Genom studien har det uppmärksammats att arbetsterapeuterna behöver ha fler arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och interventioner samt att arbetsterapeuterna bör ha en mer självklar och tydlig roll i arbetet.en
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsterapi, Interventioner, Ätstörningen
dc.title“VI JOBBAR INTE SÅ ARBETSTERAPEUTISKT, MEN SAMTIDIGT SÅ GÖR VI DET”en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record