Show simple item record

dc.contributor.authorKyrönviita, Jonas
dc.date.accessioned2022-08-23T06:37:50Z
dc.date.available2022-08-23T06:37:50Z
dc.date.issued2022-08-23
dc.identifier.isbn978-91-87869-25-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71440
dc.description.abstractUndersökningen fokuserar på den rättsliga styrningen av den svenska vattenbruksnäringen – en näring som under lång tid har identifierats som en potentiellt central del i den svenska livsmedelsförsörjningen men som inte har varit föremål för den utveckling som under lång tid varit ett uttalat mål. Näringen är samtidigt ingalunda oproblematisk och den rättsliga styrningen används för att tillförsäkra en hållbar näringsutveckling i enlighet med uppsatta mål, såväl avseende skyddsintressen som produktionsintressen. Det övergripande syftet för undersökningen är att utvärdera funktionaliteten i den rättsliga styrningen av det svenska vattenbruket i förhållande till relevanta politiska mål. Syftet uppnås genom att en systemanalys tillämpas som genomförs i fyra steg: (1) det system som är föremål för undersökningen identifieras, (2) systemet tillskrivs mål, (3) systemets struktur fastställs och de enskilda komponenterna beskrivs i detalj samt (4) relationen mellan systemets komponenter framställs och inkonsekvenser mellan mål och funktion identifieras. Undersökningen visar att systemet för den rättsliga styrningen av vattenbruk i Sverige är fragmenterat och komplext vilket leder till en styrning som framförallt har förutsättningar att detaljstyra flera av verksamhetens enskilda delar var för sig mot uppsatta målsättningar men som även ger förutsättningar för en administrativt tungrodd och ibland motsägelsefull styrning som har svårt att effektivt styra mot övergripande mål.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesJuridiska institutionens skriftserie: skrift 039en
dc.subjectVattenbruken
dc.subjectFiskodlingen
dc.subjectHavsförvaltningsrätten
dc.subjectSystemanalysen
dc.subjectSystemteorien
dc.subjectFunktionaliteten
dc.subjectFragmenteringen
dc.subjectVattenförvaltningen
dc.subjectHållbar utvecklingen
dc.subjectDjurskydden
dc.subjectDjurhälsaen
dc.subjectLivsmedelssäkerheten
dc.subjectSkydd av fiskeen
dc.subjectMiljöskydden
dc.titleOdla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruken
dc.title.alternativeOdla fisk rätten
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailjonas.kyronviita@law.gu.seen
dc.type.degreeDoctor of Lawsen
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. School of Business, Economics and Law.en
dc.gup.departmentDepartment of Law ; Juridiska institutionenen
dc.gup.defenceplaceFredagen den 23 september, kl 10.00, SEB-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborgen
dc.gup.defencedate2022-09-23
dc.gup.dissdb-fakultetHHF


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record