Show simple item record

dc.contributor.authorKlima, Julia
dc.contributor.authorPilbom, Hanna
dc.date.accessioned2022-04-07T08:39:50Z
dc.date.available2022-04-07T08:39:50Z
dc.date.issued2022-04-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71236
dc.description.abstractBakgrund En person som begår ett brott och samtidigt lider av en allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk tvångsvård istället för fängelse. Rättspsykiatrin har sedan 1980-talet blivit ett växande område för arbetsterapeuter och arbetsterapeutiska interventioner syftar till att främja engagemang i meningsfulla aktiviteter. Meningsfulla aktiviteter kan innebära olika värden för olika personer. ValMOmodellen identifierar tre värdedimensioner som kan förknippas med aktivitetsutförande; konkret, sociosymboliskt och självbelönande värde. Syfte Syftet är att undersöka upplevelser av aktivitetsvärde bland patienter och personal inom rättspsykiatrin. Metod Systematisk litteraturöversikt med deduktiv ansats begränsad till kvalitativa och mixed-method studier. Litteratursökningen genomfördes i fem databaser och genom en manuell sökning. Det slutliga urvalet bestod av tio artiklar, som kvalitetsgranskades enligt mallar från SBU och MMAT. Insamlad data analyserades genom en riktad innehållsanalys. Resultat Innehållsanalysen resulterade i fyra huvudkategorier, varav tre benämndes efter ValMO-modellens värdetriad; konkret värde, sociosymboliskt värde, självbelönande värde. Den fjärde huvudkategorin var aktivitetsengagemang. Därefter identifierades totalt tio underkategorier. Slutsats Betydelsen av meningsfullhet i olika aktiviteter varierar bland personer inom rättspsykiatrin och upplevda värden i aktiviteter påverkar personens engagemang och motivation. Personcentrering ses som en essentiell del av arbetsterapeutens arbete för ökat engagemang i meningsfulla aktiviteter.en
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsterapi, engagemang, kvalitativ metod, ValMOen
dc.titleUPPLEVELSER AV AKTIVITETSVÄRDE BLAND PATIENTER OCH PERSONAL INOM RÄTTSPSYKIATRINen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record