Show simple item record

dc.contributor.authorHagiwara, Maria
dc.date.accessioned2022-03-18T09:22:25Z
dc.date.available2022-03-18T09:22:25Z
dc.date.issued2022-03-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71067
dc.description.abstractDet kommunala anhörigstödet ska vända sig till alla anhöriga som ger omsorg till någon som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre. Stödet till anhöriga ska vara individuellt, flexibelt och av god kvalitet, men det kan vara svårt att få grepp om vad det konkret kan innefatta för insatser och aktiviteter. Syftet med denna studie är att belysa anhörigkonsulenters arbete med stöd till anhöriga och på vilken grund de väljer sina insatser. Studien avser även att analysera de insatser som utförs utifrån empowermentteoretiska begrepp. Datainsamlingen har genomförts med en enkät som skickats ut till 377 anhörigkonsulenter runt om i landet, samt tre fokusgruppsintervjuer med 14 deltagare utifrån ett urval inbjudna anhörigkonsulenter. Studien bygger på flermetodsforskning och presenteras i en integrerad design där den kvantitativa och den kvalitativa delen sammanfogats och analyserats i en tematisk analys. Denna studie visar på att anhörigkonsulenter har svårt att definiera sitt handlingsutrymme och att det finns mer att undersöka gällande detta. Resultatet talar dock för att anhörigkonsulenter utifrån en utgångspunkt i den anhöriges behov använder sitt handlingsutrymme på många kreativa sätt, samt att detta bland annat utvecklas utifrån en kollegial socialisering. Den tematiska analysen ger stöd för att det arbete som anhörigkonsulenter utför skulle kunna kategoriseras som ett professionellt empowermentbaserat socialt arbete, vilket kan vara en bra utgångspunkt för vidare studier av anhörigkonsulenters yrkesroll. En möjlig slutsats är att ett empowermentteoretiskt ramverk skulle kunna utgöra ett stöd för att ifrågasätta och förklara det arbete som anhörigkonsulenter på individ- grupp- och samhällsnivå utför. Detta resultat tillsammans med en fördjupad bild av hur anhörigkonsulenter arbetar och ser på sitt arbete, bidrar förhoppningsvis till ett bättre kunskapsläge gällande dagens kommunala anhörigstöd och hur det kan utvecklas framåt.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectAnhörigstöd, anhörigkonsulent, empowerment, flermetodsforskningen_US
dc.titleMischmasch och magkänsla inom kommunalt anhörigstöd. Kan det vara ett professionellt empowermentbaserat socialt arbete?en_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record