Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsson, Molly
dc.contributor.authorBorbély, Cecilia
dc.date.accessioned2022-03-17T15:58:25Z
dc.date.available2022-03-17T15:58:25Z
dc.date.issued2022-03-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71058
dc.description.abstractI detta examensarbete undersöks hur lärare som arbetar i fritidshem ser på konflikthantering och deras erfarenheter och kunskaper om konflikthantering. Examensarbetets frågeställningar är: Vilka kunskaper har lärare om konflikthantering och hur har dessa erhållits?, Hur talar lärare om deras arbete med konflikthantering? och Vilka utmaningar och möjligheter ser lärare med konflikthantering?. Den socialkonstruktivistiska teorin ligger till grund för vår teoretiska utgångspunkt för att skapa en förståelse för hur lärare talar om utmaningar och möjligheter med konflikthantering på fritidshemmet. Vi använder oss även av två specialpedagogiska perspektiv som det relationella perspektivet samt ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv kopplat till lärares synsätt och arbetssätt när det kommer till konflikthantering på fritidshemmet. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats och empiri har samlats in via semistrukturerade intervjuer med sex olika lärare från fyra olika skolor i Västra Götaland och Hallands län. Empirin analyseras utifrån en tematisk analys för att lyfta fram det som uppkommer i våra intervjuer. Resultatet som presenteras i studien visar att lärare ser på konflikthantering på olika sätt och att detta påverkar lärares arbete och att det kollegiala lärandet är av betydelse för att kunna uppnå ett gemensamt arbetssätt kopplat till konflikthantering. Studien visar även att lärare använder sig av olika metoder för att hantera konflikter men att det endast är de informanter som har den senaste utbildningen som har begrepp för dessa. Resultatet visar även på vikten av beprövad erfarenhet när det kommer till konflikthantering och att samtliga informanter ansåg att det var för stora elevgrupper för att kunna arbeta konfliktförebyggande på fritidshemmet.en
dc.language.isosween
dc.subjectKonflikteren
dc.subjectkonflikthanteringen
dc.subjectfritidshemen
dc.subjectsociala relationeren
dc.subjectmakten
dc.title“För bråk blir det ju alltid”. En kvalitativ intervjustudie om lärares synsätt på och arbetet med konflikthantering i fritidshemmet.en
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record