Show simple item record

dc.contributor.authorJansson Lindgren, Katarina
dc.date.accessioned2022-03-16T11:24:51Z
dc.date.available2022-03-16T11:24:51Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71038
dc.description.abstractSyfte: Syftet med den här studien är att undersöka föreställningar om etik i offentlig förvaltning med fokus på anställda i alla tre nivåer i offentlig förvaltning; kommunal, regional och statlig nivå. Detta ska göras genom att undersöka hur offentligt anställda resonerar och förhåller sig till etik. Frågeställningen är: vilka föreställningar om etik finns bland offentligt anställda? Teori: Lennart Lundquists teori om offentligt etos. Metod: Enkätundersökning och telefonintervjuer. Resultat: I studien har det kommit fram olika föreställningar om etik bland offentligt anställda. För att sammanfatta handlade etik för respondenterna om bl.a. respekt, bemötande, vad som är rätt och gott, om värderingar och principer. Studien har visat att det finns brister i etik i offentlig förvaltning och har belyst gemensamma drag av problematiken i organisationer i alla tre nivåer i offentlig förvaltning. En iakttagelse som gjorts är att etik inte verkar vara ett prioriterat område i offentlig förvaltning och att det finns ett behov av en gemensam offentlig etik bland offentligt anställda samt ett tydliggörande av etiska riktlinjer. Respondenterna önskade mer arbete med etik i deras verksamheter, (mer) utbildning, diskussioner, tid för reflektion, tydligare riktlinjer och hjälp att hantera etiska dilemman.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectOffentlig förvaltningen_US
dc.subjectOffentligt etosen_US
dc.titleETIK I OFFENTLIG FÖRVALTNINGen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record