Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Angelica
dc.contributor.authorMohlén, Fredrik
dc.date.accessioned2022-03-16T09:04:57Z
dc.date.available2022-03-16T09:04:57Z
dc.date.issued2022-03-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71016
dc.description.abstractVi har liknande erfarenheter från att ha jobbat och besökt flera fritidshem på olika platser med skiljaktiga miljöer. Vår erfarenhet av utevistelse i fritidshemmets verksamhet är att utevistelsen oftast kopplas till elevers rörelsebehov och fria lek. Det var intressant för oss att studera närmare på hur lärare i fritidshem arbetar med utevistelse och utomhusundervisning. Speciellt beroende på vilken närmiljö som fritidshemmet hade tillgång till och vad den närliggande miljön hade för betydelse för fritidshemmets verksamhet och undervisning. Problemet i studien ligger i att flera skolor har olika skolgårdar och närliggande miljöer med skilda lärandemöjligheter, men alla skolor ska fortfarande utföra samma uppdrag kring utevistelse och utomhusundervisning, baserat på läroplanen. Områdena kring skolorna kan variera mellan stora gröna skogsområden till asfaltsbelagda ytor kring flertalet lägenhetshus. Syftet med vår studie handlar om att undersöka hur två skolor med olika närmiljöer arbetar med utevistelse och utomhusundervisning för att tillgodose läroplanens riktlinjer. Arbetet utgår från frågorna: Vad har de olika närmiljöerna för betydelse i relation till fritidshemmens undervisning, verksamhet och utevistelse?, Hur arbetar lärare på olika fritidshem med utevistelse i sin undervisning? och Hur tycker lärarna att deras närmiljöer påverkar fritidshemmets verksamhet och utomhusundervisning? Examensarbetet har utgått från digitala halvstrukturerade intervjuer, där lärare på fritidshem intervjuats. Resultatet från intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av situerat lärande (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2015) samt Deweys (1999; 2004) tankar kring lärande. Båda skolornas fritidshem såg vikten av att använda grönområden i närmiljön för elevernas lärande och utveckling, där elevernas fria lek ofta låg i fokus. Resultatet visade också att det var en skillnad i de olika fritidshemmens syfte kring just utomhusundervisning och utevistelse. Det ena fritidshemmet lade mer vikt kring elevernas rörelseutveckling, kopplat till läroplanens delar om allsidig rörelseförmåga. Det andra fritidshemmet hade mer fokus på elevernas miljömedvetenhet, där eleverna ska utveckla intresse och kunskaper för natur och samhället.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFritidshem, utomhuspedagogik, utomhusundervisning, utevistelse, närmiljöer, styrdokument, situerat lärande, erfarenhetsbaserat lärandeen_US
dc.titleUtomhuspedagogik - Att lära i och om sin närmiljö - En kvalitativ studie om hur lärare använder sig av läroplanens riktlinjer för att främja utevistelse i fritidshemmets verksamhet.en_US
dc.title.alternativeOutdoor Education - Learning in and about their local environment.en_US
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record