Show simple item record

dc.contributor.authorNäslund Anda, Mia
dc.date.accessioned2022-03-07T14:18:47Z
dc.date.available2022-03-07T14:18:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/70897
dc.description.abstractBakgrund: Att säkerställa kunskap om hur man förhindrar smittspridning och ökar följsamheten till basala hygienrutiner är viktigt för hälso- och sjukvården. Detta har ytterligare aktualiserats av den pågående Corona pandemin. Syfte: Att jämföra punktprevalensmätningar och markörbaserad journalgranskning avseende vårdrelaterade infektioner och följsamheten till basala hygienrutiner under pandemiåret 2020 med normalåret 2019. Metod: Studien har en retrospektiv deskriptiv design med data från genomförda markörbaserade journalgranskningar och punktprevalens mätningar i Region Norrbotten för 2020 och 2019. Resultat: Resultaten för följsamheten till basala hygienrutiner visade en signifikant ökning av följsamheten avseende klädregler, hygienregler och måttet ” korrekt i alla steg” under pandemiåret. Punktprevalensmätningarna av de vårdrelaterade infektionerna visade ingen signifikant ökning under pandemiåret. Typerna av vårdrelaterade infektioner uppvisade ingen signifikant skillnad mellan åren. Dock noterades signifikant ökat antal patienter med kvarliggande urinkateter och patienterna var yngre under pandemiåret. Slutsats: Under pandemiåret påvisades en ökad följsamhet till basala hygienregler. Ingen signifikant skillnad sågs gällande förekomst av VRI.en
dc.format.extent21 number of pagesen
dc.language.isosween
dc.subjectBasala hygienrutineren
dc.subjectVårdrelaterade infektioneren
dc.titleFöljsamhet till basala hygienrutiner och vårdrelaterade infektioner i region Norrbotten under pandemi året 2020 jämfört med 2019en
dc.title.alternativeFöljsamhet till basala hygienrutiner och vårdrelaterade infektioner i region Norrbotten under pandemi året 2020 jämfört med 2019en
dc.title.alternativeCompliance with basic hygiene routines and Healthcare Associated Infections in the Norrbotten Region the pandemic year 2020 compared with 2019en
dc.typeTexten
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Biomedicineng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutioen för biomedicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record