Show simple item record

dc.contributor.authorMartinsson, Emelie
dc.contributor.authorSillén, Annie
dc.date.accessioned2022-03-04T10:22:47Z
dc.date.available2022-03-04T10:22:47Z
dc.date.issued2022-03-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/70871
dc.description.abstractSyfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur individer som deltar anonymt på diskussionsforumet Flashback, legitimerar sexköpsbrott som moraliskt gångbart. Studiens frågeställningar lyder: Hur legitimerar individer sexköp på Flashback Forum?, Hur förnekas ansvar för samt skadeverkningar av sexköp? samt Hur avleds fokus från sexköpet? Metod och material: En kvalitativ innehållsanalys, influerad av netnografisk metod, har genomförts av vald Flashbacktråd där olika legitimeringar av sexköp har identifierats och sammanställts. Teoretisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) teori om neutraliseringstekniker som innebär att brottsliga handlingar kan rättfärdigas om en individ, genom olika kulturellt anpassade tekniker, kan övertyga sig själv att handlingen är moraliskt acceptabel. Vi har utgått från teorins ursprungliga tekniker: Förnekande av ansvar, förnekande av skada, förnekande av offer, fördömandet av fördömarna samt åberopande av högre lojaliteter. Christies (1986) begrepp det idealiska offret har också berikat analysen. Begreppet beskriver de kriterier som behöver uppfyllas för att en person ska uppnå legitim offerstatus vid brottsutsatthet såsom att offret ska vara svagt och gärningsmannen ond och okänd för brottsoffret. Huvudresultat: Resultatet visade att samtliga av Sykes och Matzas neutraliseringstekniker har använts på forumet utom åberopande av högre lojaliteter. Begreppet det idealiska offret har också förekommit där ett “äkta” traffickingoffer särskildes från en prostituerad som anses sälja frivilligt. Vidare identifierade vi en ny och vanligt förekommande legitimering i materialet som inte kunde härledas till någon ursprunglig eller senare tillkommen teknik. Fyndet kallar vi Fokusskifte genom relativisering och var ett sätt för individen att eliminera fokus från sig själv och sin brottslighet, genom att jämföra sexköp med något annat som ansågs värre eller minst lika illa, vilket trivialiserar och legitimerar sexköp.en
dc.language.isosween
dc.subjectNeutraliseringstekniker, legitimering, sexköp, relativisering, idealiskt offeren
dc.titleVEM ÄR DET EGENTLIGEN SYND OM? - En kvalitativ innehållsanalys om legitimering av sexköp på Flashback Forumen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record