Det digitaliserade manuskriptet till Wilhelm Bergs Genealogiska anteckningar om Göteborgs-släkter bygger på en originalhandskrift som finns i Wilhelm Bergs samling (H 51:1-15) på Göteborgs universitetsbibliotek. Renskriften är på sin tid gjord i två kopior, varav den ena finns på Handskriftsavdelningen på Göteborgs UB, den andra på Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg. Exakt när Wilhelm Berg slutförde originalhandskrifterna framgår inte, men det torde varit i slutet av 1800-talet.

Recent Submissions