Show simple item record

dc.contributor.authorAlexandra, Söderman
dc.date.accessioned2022-03-31T08:16:20Z
dc.date.available2022-03-31T08:16:20Z
dc.identifier.isbn978-91-7963-101-7 (tryckt) och 978-91-7963-102-4 (pdf)
dc.identifier.issn0436-1121
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/70806
dc.description.abstractSedan Facebook lanserades i Sverige 2006 har plattformen vuxit dramatiskt och utgör numer det dominerande sociala mediet även för svenska studenter. I tidigare forskning har fokus i hög grad riktats mot möjliga pedagogiska vinster med Facebook, eller Facebook som en alternativ lärandearena i högre utbildning. Denna avhandling tar istället avstamp i mediekritiska perspektiv och kultur- och utbildningssociologisk teori, inom vilken sociologen Pierre Bourdieus arbeten är centrala. Detta för att analysera den icke-formella studentkultur som tar form i studentorganiserade slutna Facebook-grupper. Det övergripande syftet är att bidra med fördjupad kunskap om varför digital studentkultur formeras som den gör i tre slutna Facebook-grupper kopplade till tre olika högre utbildningskontexter. I arbetet adresseras därför följande frågeställningar: Hur präglar studenternas dispositioner formeringen av de olika utbildningskontexternas digitala studentkulturer på Facebook? Vilka distinktionsmekanismer och andra dominansförhållanden kommer till uttryck i Facebook-grupperna och kring vilka värden och ställningstaganden formeras dessa? På vilka sätt formas Facebook som digital kulturell miljö av de tre olika högre utbildningskontexterna? De Facebook-grupper som ingår i studien studeras med etnografiska metoder och består av ett förskollärarprogram, ett statsvetarprogram samt en grupp för studenter på konst- och designutbildningar. Resultaten visar hur Facebook kommit att fungera som en första anhalt för nyblivna studenter, men också hur den studentkultur som tar form i dessa grupper är tydligt präglad av studentgruppernas sociala bakgrund. Därigenom framträder bland annat något som kan förstås och diskuteras som Facebooks inlåsningseffekt, eftersom studenternas dispositioner inte utmanas i de egenorganiserade slutna grupperna.en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseriesGothenburg Studies in Educational Science 468en_US
dc.subjectDigital Culture, Higher Education, Student Culture, Facebook, Ethnography, Bourdieu, Habitus, Sociology of Educationen_US
dc.titleDigital studentkultur Om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildningen_US
dc.title.alternativeDigital Student Culture. Closed Facebook Groups as Non-Formal Arenas in Higher Educationen_US
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailalexandra.soderman@gu.seen_US
dc.type.degreeDoctor of Philosophyen_US
dc.gup.originGöteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakultetenswe
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Educationeng
dc.gup.departmentDepartment of Education and Special Education ; Institutionen för pedagogik och specialpedagogiken_US
dc.gup.defenceplaceFredagen den 22 april 2022, kl. 13.00, Sal BE015, Pedagogen Hus B, Göteborgs universiteten_US
dc.gup.defencedate2022-04-22
dc.gup.dissdb-fakultetUF
art.relation.urihttps://www.bokus.com/bok/9789179631017/digital-studentkultur-om-slutna-grupper-pa-facebook-som-icke-formell-arena-i-hogre-utbildning/
art.relation.urihttps://www.ub.gu.se/en/find-resources/acta-publications


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record