Show simple item record

dc.contributor.authorRålamb, Clas,sv
dc.date.accessioned2022-02-18T12:38:02Z
dc.date.available2022-02-18T12:38:02Z
dc.date.issued1674sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70747
dc.language.isoswesv
dc.titleObservationes juris practicæ. Thet är, åthskillige påminnelser vthi rättegångs saker; grundade vthi Guds ordh, Sweriges lagh och recesser: förklarade af then andelige och fremmande werldzligh lagh: medh förnähme lärde mäns skriffter och öfwereens stämmande stadfästade: tienlige så wäl kärandom som swarandom til rättelse och vnderwijsning, sammandragne för een rum tijdh sedan aff nu warande kongl. mayst. högtbetrodde man, rådh och öfwer-ståthållare i Stockholm, then högwälborne herre herr Clas Rålamb, herre til Länna och Nystadh, etc.sv
dc.identifier.librisid2519568sv
dc.type.marcamsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record