Show simple item record

dc.contributor.authorHasselqvist, Emma
dc.contributor.authorÅholm, Josefin
dc.date.accessioned2022-02-11T09:04:49Z
dc.date.available2022-02-11T09:04:49Z
dc.date.issued2022-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70620
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Studien gjordes genom kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar inom Socialtjänsten på fem olika familjehemsenheter i Sverige. För att analysera intervjuerna användes innehållsanalys. De teoretiska begrepp som användes i analysen var forskningsbaserad- och erfarenhetsbaserad kunskap, Shiers delaktighetsmodell, subjekt-, aktörs- och skyddsperspektiv, samt ekologisk systemteori. Resultatet visade att socialsekreterare inhämtar kunskap från relevanta handböcker utformade av Socialstyrelsen samt andra modeller, exempelvis FoU Södertörn. Erfarenhet från tidigare ärenden visade sig vara en tillgång i umgängesplaneringar, samt den kunskap som delas kollegor emellan. Socialsekreterarna tar hjälp av barnets nätverk vid inhämtning av kunskap för att kunna utforma ett bra umgänge mellan barnet och barnets föräldrar. Barnets bästa i utformning av umgänge avgörs i det enskilda fallet med hjälp av enskilda samtal, samverkan med barnets nätverk samt skyddsbedömningar. Socialsekreterarna gör barnet delaktigt anpassat utifrån ålder och mognad med hjälp av bland annat olika metoder och verktyg, enskilda samtal med barnet, samt observerar barnets reaktioner med hjälp av barnets nätverk.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectfamiljehemsplacerade barnsv
dc.subjectsocialsekreteraresv
dc.subjectumgängesv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectbarnets bästasv
dc.title“Vad är det viktigaste för barnet?” En kvalitativ studie av hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record