Show simple item record

dc.contributor.authorEl-Alti, Leila
dc.date.accessioned2022-05-09T12:07:01Z
dc.date.available2022-05-09T12:07:01Z
dc.date.issued2022-05-09
dc.identifier.isbn978-91-7963-105-5 (print)
dc.identifier.isbn978-91-7963-106-2 (pdf)
dc.identifier.issn0283-2380
dc.identifier.otherhttps://www.bokus.com/bok/9789179631055/confluence-and-divergence-of-emancipatory-healthcare-ideals-and-psychiatric-contextual-challenges/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/70551
dc.descriptionDenna avhandling utforskar etiska och filosofiska aspekter av skärningspunkten mellan personcentrerad vård och psykiatri. Personcentrerad vård kan förstås som ett förhållningssätt där patienten placeras i centrum för vårdens processer och ses som en aktiv deltagare i vården. I litteraturen brukar detta betraktas som det bästa sättet att leverera vård av två skäl. För det första verkar personcentrerad vård främja värden såsom patientens autonomi och egenmakt. För det andra hävdas det ofta att personcentrerad vård hjälper till att förbättra patienttillfredsställelsen och efterlevnaden av vårdplanen. Personcentrerad vård är dock ett otydligt begrepp och har ingen enhetlig definition i litteraturen. Enligt vissa källor ska det förstås som det att helt enkelt ta hänsyn till patientens preferenser, medan andra hävdar att det involverar komplexa filosofiska idéer. Därför kan det vara problematiskt, eller till och med farligt, att anamma personcentrerad vård utan att förstå vad det innebär teoretiskt och praktiskt. Detta beror på att olika tolkningar kan leda till ojämlik vård mellan olika patienter, eller dölja medicinsk paternalism. Det är fortfarande inte tydligt om personcentrerad vård, eller relaterade processer, såsom delat beslutsfattande, kan implementeras i olika vårdmiljöer. Till exempel skulle psykiatrin kunna vara en svår vårdmiljö för detta eftersom man ofta utgår från att patienter inom psykiatrin inte kan vara fullvärdiga deltagare i delat beslutsfattande. Därför syftar denna avhandling till att presentera en modell för personcentrerad vård, förklara dess värderingar och processer och utforska hur denna modell står sig i psykiatriska miljöer.en_US
dc.description.abstractPerson-centered care (PCC) is generally understood to involve shaping healthcare processes, decisions, and plans according to the individual values, preferences, or goals of each patient. This is in contrast to more traditional approaches which provide care to patients based on standard clinical guidelines. In healthcare and bioethical literature, PCC is often praised as an ideal approach of healthcare provision because it is thought to empower patients and improve their adherence, satisfaction, and overall health outcomes. However, the notion has been defined in different ways, and it is unclear how and whether it can be implemented in all healthcare settings. This dissertation aims to elucidate the concept of PCC and explore the implications of its intersection with psychiatry. The work contextualizes the concept within larger healthcare and social movements, and in that light, analyzes its values, decision-making process, and ambitions. The unique and complex challenges that psychiatric care settings engender are further used to examine how PCC commitments fare when faced with the limitations of mental illness and restrictive conditions of psychiatric facilities.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofseriesACTA PHILOSOPHICA GOTHOBURGENSIA 39en_US
dc.relation.haspartEl-Alti, L., Sandman, L., & Munthe, C. (2019). Person centered care and personalized medicine: Irreconcilable opposites or potential companions?. Health Care Analysis, 27, 45-59. doi:10.1007/s10728-017-0347-5en_US
dc.relation.haspartMunthe, C., El-Alti, L., Hartvigsson, T., & Nijsingh, N. (2018). Disputing with patients in person centered care: Ethical aspects in standard care, pediatrics, psychiatry, and public health. Journal of Argumentation in Context, 7(2), 231-244. https://doi.org/10.1075/jaic.18022.munen_US
dc.relation.haspartEl-Alti, L. (submitted for publication). Shared decision making in psychiatry: Dissolving the responsibility problem.en_US
dc.relation.haspartEl-Alti, L., Sandman, L., & Munthe, C. (submitted for publication). Caregiver perspectives on patient capacities and institutional pathways to person centered forensic psychiatric care.en_US
dc.subjectperson centered careen_US
dc.subjectshared decision makingen_US
dc.subjectethicsen_US
dc.subjectbioethicsen_US
dc.subjectmental illnessen_US
dc.subjectautonomyen_US
dc.subjectmoral responsibilityen_US
dc.subjectagential capacityen_US
dc.subjectpatient participationen_US
dc.subjectpersonalized medicineen_US
dc.subjectforensic psychiatryen_US
dc.subjectempowermenten_US
dc.titleConfluence and Divergence of Emancipatory Healthcare Ideals and Psychiatric Contextual Challengesen_US
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailleila.el-alti@gu.seen_US
dc.type.degreeDoctor of Philosophyen_US
dc.gup.originGöteborgs universitet. Humanistiska fakultetenswe
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Humanitieseng
dc.gup.departmentDepartment of Philosophy, Linguistics and Theory of Science ; Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteorien_US
dc.gup.defenceplaceThursday 09 June 2022 at 13:15 in J222, Humanisten, Renströmsgatan 6en_US
dc.gup.defencedate2022-06-09
dc.gup.dissdb-fakultetHF
art.relation.urihttps://www.bokus.com/bok/9789179631055/confluence-and-divergence-of-emancipatory-healthcare-ideals-and-psychiatric-contextual-challenges/
art.relation.urihttps://www.ub.gu.se/en/find-resources/acta-publications


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record