Show simple item record

dc.contributor.authorGustafsson, Sofia
dc.date.accessioned2022-02-01T07:56:00Z
dc.date.available2022-02-01T07:56:00Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70499
dc.descriptionBackground: When a brain tumor is located in the cerebrum (suptatentorial) and treated surgically, there are two options, awake craniotomy(AC) and general anesthesia GA. AC means that the patient is awake during the resection of the brain tumor. The method enables maximum resection and simultaneous control over above all language and cognitive functions that cannot be monitored when the patient is anesthetized. That the anesthesiological technique has improved and increased use of neuronavigation has meant that the procedure has become increasingly patient-safe and is increasingly used. It has also been shown that patients tolerate the perioperative period well, but it is not sufficiently known how the patient experiences the intraoperative phase. Purpose: The purpose of this systematic literature review is to systematically search, review and compile previously published research to identify patients intraoperative experiences of being awake during surgical craniotomy at resection of a brain tumor. Method: Systematic literature study has been used as a method to seek answers and identify patients’ experiences. The study is based on four quantitative articles and three qualitative articles published from 2014 and onwards. The review of the included articles was performed according to Caldwell´s review template. Results: The included studies resulted in four areas that describes patients´ intraoperative experiences: fear, pain, discomfort and memories which are linked to the specific moments performed intraoperatively. Fear was also about the fear of losing oneself as a human being. Conclusion: Fear and pain mainly linked to the steps that are performed initially in the intraoperative phase. The fear of lasting damage was linked to losing oneself as a human being. Experiences of discomfort were mainly linked to limited mobility during the time the patient is awake. Positive memories were observed mainly when the patient himself could be involved in the intraoperative phase while negative memories were again linked to the steps performed initially in the intraoperative phase.sv
dc.description.abstractBakgrund: När en hjärntumör är belägen i storhjärnan (supratentoriellt) och behandlas kirurgiskt finns det två alternativ, vaken kraniotomi (awake craniotomy, AC) och generell anestesi GA. AC innebär att patienten är vaken under resektionen av hjärntumören. Metoden möjliggör maximal resektion och samtidigt kontroll över framför allt språk och kognitiva funktioner, som inte kan övervakas när patienten är sövd. Att den anestesiologiska tekniken har blivit bättre samt utökad användning av neuronavigation har medfört att proceduren blivit alltmer patientsäker. Det har även visat sig att patienter tolererar den perioperativa perioden väl men det är dock inte tillräckligt känt hur patienten upplever den intraoperativa fasen. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att systematiskt söka, granska och sammanställa tidigare publicerad forskning för att identifiera patienters intraoperativa upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumör. Metod: Systematisk litteraturstudie användes som metod för att söka svar och identifiera patienters upplevelser. Studien baseras på fyra kvantitativa artiklar och tre kvalitativa artiklar publicerade från år 2014 och framåt. Granskning av de inkluderade artiklarna utfördes enligt Caldwells granskningsmall. Resultat: De inkluderade studierna resulterade i fyra områden som beskriver patienternas intraoperativa erfarenheter: rädsla, smärta, obehag och minnen vilka sammankopplas till de specifika moment som utförs intraoperativt. Rädsla handlade även om oron för att förlora sig själv som människa. Slutsats: Rädsla och smärta kopplades främst till de moment som utförs initialt i den intraoperativa fasen. Rädslan för bestående skador kopplades samman med att förlora sig själv som människa. Upplevelser av obehag kopplades främst till begränsad rörlighet under den tiden då patienten är vaken. Positiva minnen iakttogs främst vid de moment då patienten själv kunde vara delaktig i den intraoperativa fasen medan negativa minnen återigen främst kopplades till de moment som utfördes initialt i den intraoperativa fasen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAwake craniotomysv
dc.subjectAwake-awakesv
dc.subjectPatient experiencesv
dc.subjectExperiencesv
dc.titlePatienters upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumörsv
dc.title.alternativePatients experience to be awake undergoing awake craniotomy of resection of brain tumorsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record