Show simple item record

dc.contributor.authorJankovic, Branka
dc.contributor.authorLinse, Karin
dc.date.accessioned2021-12-02T14:51:54Z
dc.date.available2021-12-02T14:51:54Z
dc.date.issued2021-12-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70206
dc.description.abstractDet socialt hållbara samhället beskrivs av Folkhälsomyndigheten (2018) som ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa. Ett av FN:s globala delmål för hållbar utveckling handlar om att minska antalet människor som dör av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Med det som bakgrund har syftet med denna studie varit att ur ett individperspektiv undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön, med fokus på kontroll, påverkar medarbetares välbefinnande. Med studien vill vi bidra till en ökad förståelse för de viktiga arbetsrelaterade aspekterna som påverkar människors välbefinnande och i slutändan det socialt hållbara samhället. Studien är av kvalitativ sort, där fokus har legat på individers upplevelser. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 13 individer med olika befattningar, inom olika branscher. Intervjuerna har huvudsakligen genomförts via Skype på grund av rådande smittorisk i samhället. Resultatet från studien pekar på att samtliga respondenter påverkas av krav, kontroll och stöd på sina arbetsplatser, men på olika sätt. Vi har inte kunnat dra någon slutsats om huruvida kontroll väger tyngre än någon av de andra två aspekterna, snarare att det är individens preferenser som avgör hur balansen mellan dessa tre bör se ut.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries20:29sv
dc.titleArbetsplatsens betydelse för välbefinnandet - En kvalitativ studie med fokus på upplevd kontrollsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record