Show simple item record

dc.contributor.authorPetkovska, Melisa
dc.contributor.authorChichnie, Lara
dc.date.accessioned2021-11-24T14:36:16Z
dc.date.available2021-11-24T14:36:16Z
dc.date.issued2021-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70168
dc.description.abstractDenna studien handlar om hur ledarskap i team är utformat samt hur ledare anser att de arbetar för att motivera team. Eftersom team är en grundläggande del av en organisations struktur bör det primära målet vara att begripa hur man kan bidra till en bättre framgång för team. Studier visar regelbundet att ledare av team har ett oproportionerligt inflytande när det gäller framgång eller misslyckande av ett team, samtidigt är självstyrande team ett fenomen som numera används i olika former av teamorganisering. Detta leder till att ledarskap är ett centralt ämne och något som chefer av team inte kan undvika. Det är viktigt att en ledare vet hur hen ska arbeta för att skapa motivation på teamnivå för att teamet inte ska behöva lösas upp, därför är motivation ett annat centralt ämne i denna studie. I denna studien ämnar vi att belysa detta område och vi anser att studien är av stor relevans för företagsekonomi. Ämnet är särskilt relevant för management och organisation eftersom att arbeta i team är något som blivit allt mer vanligt på senare tid. Flera organisationer har övergett den traditionella och hierarkiska organisationsstrukturen vilket har medfört att de istället har övergått till att införa en teambaserad organisationsform. För att uppfylla studiens syfte, att undersöka och öka förståelsen för hur ledarskap i team är utformat samt hur ledare anser att de arbetar för att motivera team användes en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Eftersom att den kvalitativa metoden ger mestadels en flerdimensionell beskrivning av ämnet som undersöks behövs det för syftet med denna studien. Resultatet av studien visar att rollen som ledare över ett team ser olika ut beroende på vilken position teamet har inom organisationen. Ledare över team som befinner sig högre upp inom företagets hierarki inkluderar deras teammedlemmar mer när det gäller beslutstagande. Ju högre position teamet har i företaget desto mer verkar det kunna påverka. Chefsteamenen är mer självstyrande än produktionsteamen och att de stämmer bättre överens med studiens definition av vad ett team är. Vi kan däremot inte hävda att teamen är helt självstyrande eftersom att de inte uppfyller studiens definitioner av ett självstyrande team. Vi har även kommit fram till att motivations behov tolkat utifrån Maslows behovsteori uppfylls till en viss del, däremot råder vissa brister i vissa behov vilket leder till mindre motivation i teamen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries21:20sv
dc.titleHur leds team?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record