Show simple item record

dc.contributor.authorAbrahamsson, Ishtar
dc.contributor.authorLarsson, Emma
dc.date.accessioned2021-11-24T14:32:20Z
dc.date.available2021-11-24T14:32:20Z
dc.date.issued2021-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70167
dc.description.abstractUtbrottet av COVID-19 pandemin har fört med sig en rad implikationer på privatpersoner, välfärden och inte minst företag runt om i världen. Distansarbete blev under våren 2020 en lösning för många företag att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Den plötsliga omvandlingen till distansarbete har haft en del påverkan på hur organisationer opererar, inte minst hur kommunikation och information färdas mellan medarbetare. Syftet med denna rapport är att fånga hur chefers ledarskapsstil påverkas under en plötslig digital transformation som skett som en konsekvens av coronapandemin. Studien ska kunna bidra till en djupare förståelse för ledarskap under extraordinära omständigheter som har inneburit distansarbete på marknader där kunskapsintensiva företag och enheter är aktiva. Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa intervjuer med chefer via digitala plattformar på grund utav de rådande restriktionerna under arbetet av denna studie. Slutsatsen av studien tyder på en uppenbar förändring av chefers ledarskapsstilar i kunskapsintensiva företag i jämförelse med ledarskapsstilen innan COVID-19 pandemin. Cheferna i denna studie har fått justera och anpassa sitt ledarskap mellan en stöttande ledarskapsstil i vissa lägen och en dominerande ledarskapsstil i andra lägen under distansarbetet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries21:25sv
dc.subjectLedarskapsstilsv
dc.subjectDigital transformationsv
dc.subjectCOVID-19sv
dc.subjectDistansarbetesv
dc.titleLedarskap under en plötslig digital transformationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record