GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Ledarskap under en plötslig digital transformation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/70167

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_70167_1.pdf712KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ledarskap under en plötslig digital transformation
Authors: Abrahamsson, Ishtar
Larsson, Emma
Issue Date: 24-Nov-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Management & organisation
21:25
Keywords: Ledarskapsstil
Digital transformation
COVID-19
Distansarbete
Abstract: Utbrottet av COVID-19 pandemin har fört med sig en rad implikationer på privatpersoner, välfärden och inte minst företag runt om i världen. Distansarbete blev under våren 2020 en lösning för många företag att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Den plötsliga omvandlingen till distansarbete har haft en del påverkan på hur organisationer opererar, inte minst hur kommunikation och information färdas mellan medarbetare. Syftet med denna rapport är att fånga hur chefers ledarskapsstil påverkas... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/70167
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011