Show simple item record

dc.contributor.authorSakserud, Anne Hilde
dc.date.accessioned2021-11-22T11:51:07Z
dc.date.available2021-11-22T11:51:07Z
dc.date.issued2021-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70118
dc.description.abstractInnledning: Clostridioides difficile er en sporedannende bakterie som kan forårsake sykdom av ulik alvorlighetsgrad, fra lett diaré til pseudomembranøs kolitt og død. Bakteriene er en kjent årsak til helsetjenesteassosiert infeksjon over store deler av verden. Clostridioides difficile overlever lenge i miljø og sporedrepende midler benyttes for å uskadeliggjøre den. Formål: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke midler og metoder som finnes for rengjøring og desinfeksjon av Clostridioides difficile i sykehusmiljø. Med delmål og minske forekomsten av mikrobene, noe som kan redusere muligheten for sykdom og bærerskap hos pasienter, besøkende og ansatte. Metode: Ikke heldekkende systematisk litteraturstudie. Det ble utført søk i databasen PubMed. Kun fagfellevurderte, engelskspråklige, originalartikler fra 2015-2021 med abstrakt, ble inkludert. Kvalitetsvurderingen av artiklene ble gjort ved bruk av GRADE (Grading of Recommendations Assesment, Development and Evaluation). Følgende søkeordene ble benyttet: Clostridium difficile, Clostridioides difficile, cleaning, disinfectant og environment. Det ble inkludert åtte artikler. Resultater: De inkluderte artiklene ser på desinfeksjon med hydrogenperoksid, ultrafiolett stråling, Photocatalytic reactor som automatiserte metoder, og klorvarianter som sodium dichloroisocyanurat og sodium hypochloritt ved manuelle metoder. Ved automatiserte metoder påvirkes resultatene av for eksempel skyggeområder, smuss og plassering av utstyret. Ved manuell metode har blant annet virketid og konsentrasjon av desinfeksjonsmiddelet betydning. De fleste metodene viser reduksjon i forekomsten av C. difficile selv om det er variasjon i reduksjonen. Ulike målepunkter og måleenheter kan vanskeliggjøre direkte sammenligning mellom de inkluderte artiklene. Det er behov for manuell rengjøring før desinfeksjon. Konklusjon/betydning: Det er viktig å være bevist plassering av utstyr ved automatisert desinfeksjon, samt nok desinfeksjonsmiddel med rett styrke og nok tid ved manuell metode. Ytterligere studier fra sykehusmiljø er nødvendig rundt metodene. Da gjerne med blant annet like målepunkter. Resultatene kan benyttes i videre arbeid med emnet.sv
dc.language.isonorsv
dc.subjectClostridioides difficilesv
dc.titleHvordan fjerne Clostridioides difficile fra sykehusmiljøet? En systematisk litteraturstudiesv
dc.title.alternativeHow to remove Clostridioides difficile from the hospital environment? A systematic literature studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Biomedicineng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutioen för biomedicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record