Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Adam
dc.contributor.authorDaland, Sebastian
dc.date.accessioned2021-11-18T08:01:59Z
dc.date.available2021-11-18T08:01:59Z
dc.date.issued2021-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70027
dc.description.abstractSveriges regeringen planerar tillsammans med Trafikverket för en ny stambana med höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö med hastigheter mellan 250 km/h och 320 km/h. Det är en stor förbättring jämfört med dagens snabbaste tåg i Sverige som har en topphastighet på 200 km/h. Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) och Södra stambanan (Stockholm-Malmö) är idag tungt belastade med vissa partier som överstiger 80% av järnvägens kapacitet. En ny stambana kan genom nya järnvägar och ökad kapacitet således bidra till en bättre fördelning av tågtrafiken. De nya höghastighetstågen kommer i sin tur att ge betydligt kortare restider som kan öka tågresandet på såväl korta som långväga resor. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka om den planerade stambanan och de planerade höghastighetstågen kan bidra till att göra fler orter pendlingsbara och således tillgängliggöra fler arbetstillfällen. För att uppnå detta har vi gjort en nätverksanalys i GIS och satt 60 minuter som en övre pendlingsgräns. Bara de planerade stationsorterna undersöks i detta arbete, men höghastighetstågen kan även bidra med att möjliggöra pendling till orter utanför stambanan på under 60 minuter till följd av minskade restider och stambanans goda förbindelser. Våra resultat visar att höghastighetstågen kan bidra till att göra fler arbetstillfällen pendlingsbara genom kortare restider. Alla stationsorter förutom Malmö når minst en ny ort på 60 minuters resa med de nya höghastighetstågen jämfört med dagens kollektivtrafik. Flest nya pendlingsbara arbetstillfällen får Norrköping som följd av att Stockholm blir pendlingsbart. Flest nya pendlingsbara stationsorter är det emellertid Jönköping som får med hela 6 pendlingsbara stationsorter och blir med sin geografiska belägenhet stambanans nya nod.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesBsv
dc.relation.ispartofseries1137sv
dc.subjectHöghastighetstågsv
dc.subjectarbetstillfällensv
dc.subjectregionförstoringsv
dc.subjectpendlingsv
dc.subjectstambanasv
dc.titleSnabbare tåg – fler jobb? Höghastighetstågens påverkan på pendlingsbara arbetstillfällensv
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Earth Scienceseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaperswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record