Show simple item record

dc.contributor.authorClevesjö, Anna
dc.contributor.authorGrönlund, Anna
dc.date.accessioned2021-11-09T14:54:40Z
dc.date.available2021-11-09T14:54:40Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69986
dc.description.abstractI förskolan är samlingen vanligtvis ett återkommande moment i många barns vardag där barn och pedagoger möts tillsammans. Samlingen är ett tillfälle där pedagoger och barn interagerar och kommunicerar med varandra. Därför är syftet med denna kvalitativa studie att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns kommunikation och delaktighet i samlingen på förskolan. Studien grundar sig på intervjuer av sex förskollärare från två förskolor i Sverige. Förskollärarna har olika uppfattningar eftersom de utgår från olika livsvärldar och har olika synsätt och perspektiv på olika fenomen. Vi ansåg därför att fenomenografisk ansats är intressant att använda för undersökningar av förskollärares förhållningssätt gentemot barns kommunikation och delaktighet i samlingen. Studiens syfte besvaras genom tre frågeställningar; Hur uppfattar förskollärare sitt förhållningssätt till barns kommunikation i samlingen, hur anser förskollärare att barns delaktighet kommer till uttryck i samlingen samt vilka kommunikativa strategier anser förskollärare att de använder för att främja alla barns olika förutsättningar i samlingen och hur används dessa. Studiens resultat har visat på att kommunikation uppfattas som något viktigt. Dels för att dela med sig av det som upplevs tillsammans med någon annan och dels för att det som uttrycks ska vara begripligt. Resultatet visar också på att förskollärarnas kommunikation i samlingen kan vara styrd men också tillåtande. Samlingen ses heller inte som det enda tillfället för att möjliggöra barns kommunikation. Resultatet visar att förskollärarna delvis har gemensamma uppfattningar om hur barns delaktighet kommer till uttryck i samlingen vilket anses ske genom kroppsspråk och tilldelning av ansvar. Vidare visar resultatet att förskollärarna använder kommunikativa strategier för att främja barns kommunikation i samlingen. Strategierna handlar om ett medvetet förhållningssätt för huruvida förskolläraren bemöter och stimulerar barnen. Strategierna handlar även om olika verktyg som används för att stötta barnen i deras kommunikation.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSamlingsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectförskolläraresv
dc.subjectförhållningssättsv
dc.titleKommunikation och Delaktighet i samlingen -En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till barns kommunikation och delaktighet i samlingensv
dc.typeTextsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record