GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Med örat mot filmen: en studie om hur filmtekniska grepp förmedlas i 29 syntolkade spelfilmer för svenskspråkiga användare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69970

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69970_1.pdf719KbAdobe PDF
View/Open
Title: Med örat mot filmen: en studie om hur filmtekniska grepp förmedlas i 29 syntolkade spelfilmer för svenskspråkiga användare
Authors: Reichenberg, Maja
Issue Date: 8-Nov-2021
Degree: Student essay
Keywords: Syntolkning
Audiovisuell översättning
Översättningsteknik
Abstract: Studien syftar till att kartlägga hur svenska syntolkar förmedlar de filmtekniska greppen slowmotion, fågelperspektiv, oskärpa, extrem närbild, panorering och övertoning i 29 syntolkade spelfilmer för vuxna användare med syntolkningsspår producerade 2016–2020. För att kategorisera, jämföra och förstå de tekniker som syntolkar använder för att översätta filmtekniska grepp till verbalspråk, har en analysmodell utformats. Denna utgår från Bardinis (2020a) taxonomi för syntolkars översättningstekni... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69970
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011