Show simple item record

dc.contributor.authorBylander Magnusson, Hampus
dc.date.accessioned2021-11-02T09:05:31Z
dc.date.available2021-11-02T09:05:31Z
dc.date.issued2021-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69913
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att få en bild över hur anställda kommunikatörer i offentliga organisationer ser på användandet av varumärken i offentlig sektor. Studien ska undersöka huruvida demokratiska principer kan vara hotade av kapitaliska principer som utgör grunden i varumärkesarbete. Uppsatsens teoretiska ramverk berör hur olika rationalitetsprinciper styr organisationers kommunikation. Principerna ser på kommunikation utifrån olika premisser och syften. Genom att identifiera vilka principer som styr kommunikationen kan också förhållningssättet till varumärken utläsas. Uppsatsen har en kvalitativ metod samt material som inhämtats med hjälp av en semistrukturerad intervjustudie. Totalt intervjuades fyra stycken kommunikatörer i fyra olika kommuner. Resultatet visar att samtliga intervjudeltagare anser att varumärken har en plats i offentlig sektor, men att de måste hanteras varsamt. Ingen av de intervjuade har upplevt en begräsning i organisationen eller enskilt till följd av varumärket. Däremot kan det anats att visa demokratiska principer begränsas till följd av organisationernas sätt att hantera varumärken och deras syn på kommunikation.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectvarumärkensv
dc.subjectdemokratiska principersv
dc.titleHur ser offentligt anställda kommunikatörer på användandet av varumärken i offentlig sektor?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.svepH2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record