GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Har man någonsin sett utropstecken i liksom riktiga artiklar: unga i åldrarna 17-20 bedömer trovärdigheten hos krisinformation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69877

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69877_1.pdf1411KbAdobe PDF
View/Open
Title: Har man någonsin sett utropstecken i liksom riktiga artiklar: unga i åldrarna 17-20 bedömer trovärdigheten hos krisinformation
Authors: Möller, Matilda
Issue Date: 27-Oct-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: trovärdighet
unga
krisinformation
fokusgrupper
begreppskonstruktion
ekvivalenskedjor
Laclau och Mouffe
Abstract: Syftet med uppsatsen är att se hur trovärdighet konstrueras av unga personer i åldrarna 17–20. Vad är viktigt för att de ska bedöma information trovärdig och varför är dessa aspekter viktiga? Laclau och Mouffes diskursteori som inriktar sig på att förstå hur mening skapas. Utgångspunkten är att alla sociala handlingar och begrepp är delar av en diskurs och att dessa så kallade tecken får sin betydelse varje gång de används i relation till varandra. Ekvivalenskedjor är ett centralt begrepp i upp... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69877
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011