GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Kultur på intranätet: en kvalitativ studie av organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69873

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69873_1.pdf508KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kultur på intranätet: en kvalitativ studie av organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät
Authors: Sauvolainen, Catharina
Issue Date: 27-Oct-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: organisationskommunikation
intern kommunikation
organisationskultur
intranät
Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur organisationskulturen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset påverkar medarbetarnas uppfattning av intranätet som kommunikationskanal. Dessutom studeras den roll som intranätet har för upprätthållandet och utvecklingen av den interna organisationskulturen. Studien utgår från det övergripande teoretiska ämnet intern kommunikation med fokus på teorier kring organisationskultur och interna kommunikationskanaler. En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats dä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69873
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011