Show simple item record

dc.contributor.authorBorgström, David
dc.date.accessioned2021-10-27T10:50:14Z
dc.date.available2021-10-27T10:50:14Z
dc.date.issued2021-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69869
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att i en svensk kontext undersöka forskares syn på, attityder till, och upplevelser av forskningskommunikation (FK) inom ramen för samverkansuppgiften. Det teoretiska ramverket består av tre modeller (brist-, dialog- och deltagarmodellen), som beskriver tre olika synsätt på FK, samt två begreppsliga ramverk/metaperspektiv som beskriver relationen mellan modellerna; Irwins (2008) Tredje ordningens tänkande och Bucchis (2008) Tolkande ramverk. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem forskare från olika fakulteter och discipliner vid Göteborgs universitet. Forskarna ser FK som viktigt och vill ägna sig mer åt FK, men interna och externa hinder gör att FK prioriteras bort eller blir ensidig resultatspridning. Avsaknad av tid, resurser och meritering för FK, samt bristande stöd och utbildning inom FK är de främsta hindren. För kliniska forskare är interaktion med patientgrupper mer integrerad i forskningen, medan grundforskare har mycket svårt att hitta intresserade målgrupper och tillfällen att kommunicera. Ett lågt engagemang i FK reflekterar forskarnas pressade yrkesverklighet, snarare än deras egna attityder. För att främja (interaktiv) FK och mer deltagande från forskare föreslås strukturella förändringar inom forskaryrket.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectForskningskommunikationsv
dc.subjectBristmodellensv
dc.subjectTredje ordningens tänkande om forskningskommunikationsv
dc.subjectForskaresv
dc.subjectAllmänhetsv
dc.titleDen omvända bristen: en studie om synen på forskningskommunikation bland forskare vid Göteborgs universitetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.svepH2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record