GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes - Sjuksköterskans roll


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69862

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69862_1.pdf363KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes - Sjuksköterskans roll
Other Titles: Prevention of diabetes type 2 in patients with prediabetes - The nurse’s role
Authors: Awil, Amina
Hashi, Kawser
Issue Date: 25-Oct-2021
Degree: Student essay
Keywords: Diabetes typ 2
Prediabetes
Förebyggande åtgärder
kost
livsstilsförändringar
Abstract: Bakgrund: Förekomsten av diabetes ökar markant och är en epidemi världen över. Dessutom ökar antalet individer med prediabetes som är förstadiet till diabetes typ 2. Syfte: Därför är vårt syfte att belysa sjuksköterskans roll för att förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes. Metod: Detta är en litteraturstudie som består av åtta vetenskapliga artiklar vars resultat har sammanställts. Resultat: Resultatet, som delas in i de fyra kategorierna: kostrådgivning, råd om livsstilsför... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69862
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011