Show simple item record

dc.contributor.authorEk Österberg, Emma
dc.contributor.authorNorbäck, Maria
dc.contributor.authorZapata, Patrik
dc.contributor.authorZapata Campos, María José
dc.date.accessioned2021-10-21T14:48:01Z
dc.date.available2021-10-21T14:48:01Z
dc.date.issued2021-10
dc.identifier.issn1401-7199
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69836
dc.descriptionDenna studie är en rapport från forskningsprojektet Förändrade roller, framväxande nätverk: kommuner som upphandlare, arbetsgivare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration, finansierat av Vetenskapsrådet, och forskningsprogrammet Organizing Integration, finansierat av Forte.sv
dc.description.abstractAtt inkludera utrikesfödda på arbetsmarknaden är en nyckelutmaning för integrationen och samhällsutvecklingen. Under senare år har flera reformer initierats i syfte att stärka genomförandet av integrationspolitiken där en mångfald aktörer involverats i insatserna för arbetsmarknadsintegration, däribland kommuner och andra lokala organisationer. Lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration står i centrum för forskningsprojektet, Förändrade roller, framväxande nätverk: kommuner som upphandlare, arbetsgivare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration. Kännetecknande för dessa initiativ är att de tar form och utvecklas lokalt i samverkan mellan kommuner, andra offentliga organisationer, företag och ideella organisationer. Projektet fokuserar på kommunernas roller i skapandet och spridningen av lokala, innovativa initiativ för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda. I rapporten diskuterar författarna sina resultat halvvägs in i projektet. Rapporten ger möjlighet att under pågående forskningsprojekt dela preliminära resultat och skapa en diskuss-ionskanal för forskare och praktiker. Tre roller diskuteras i rapporten, 1) kommunen som upphandlare, 2) kommunen som arbetsgivare, och 3) kommunen som entrepre-nör. I alla dessa roller driver, stödjer, styr och organiserar kommuner integrationspolitiska insatser i samverkan med andra – företag, ideella organisationer och offentliga myndigheter. Hur det går till och vad det betyder för kommunerna och dess samverkansparter och för möjligheten att nå framgång i integrationsarbetet är frågor som diskuteras i texten.sv
dc.format.extent48ssv
dc.language.isoswesv
dc.publisherSchool of Public Administration/Förvaltningshögskolansv
dc.relation.ispartofseriesFörvaltningshögskolans rapportersv
dc.relation.ispartofseries161sv
dc.subjectarbetsmarknadsintegreationsv
dc.subjectintegrationsv
dc.subjectarbetsmarknadsv
dc.subjectupphandlingsv
dc.subjectkommunersv
dc.subjectoffentlig förvaltningsv
dc.titleKommunen som upphandlare, entreprenör och arbetsgivare i arbetsmarknadsintegration av utrikesföddasv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationGöteborgs universitetsv
dc.contributor.organizationUniversity of Gothenburgsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record