GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Priset för en förälder. En empirisk studie av tingsrättens avvägning mellan kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid val av vårdnadshavare utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69823

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69823_1.pdfStudent Essay1088KbAdobe PDF
View/Open
Title: Priset för en förälder. En empirisk studie av tingsrättens avvägning mellan kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid val av vårdnadshavare utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv
Authors: Lantz, Alexandra
Issue Date: 21-Oct-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2021:149
Keywords: Familjerätt
Kontaktprincipen
Kontinuitetsprincipen
Rättssäkerhet
Vårdnad
Vårdnadshavare
Vårdnadstvist
Umgängesprincipen
Umgängessabotage
Abstract: Denna studie handlar om huruvida tingsrättens avvägning mellan kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid val av vårdnadshavare är förutsebar, samt hur denna avvägning förhåller sig till rättssäkerheten. En avvägning mellan dessa principer aktualiseras i mål där boendeföräldern förhindrar barnets kontakt med umgängesföräldern. Studien består av tre sammankopplade delstudier. Den första är en rättsdogmatisk studie för att besvara hur avvägningen mellan kontaktprincipen och kontinuitetspri... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69823
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011